DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Pismo predsjedništvu. — Bilješke


..... ...............


....... .......... ........, .... je ........ .. .........
.............. ......... ........ y ........, ....... ...........
....., ....... ........... ..... ........, ......
je ............. ..... ..... ........, ......... .....:


.........!


........ ...... ........ ........ .......... y ... ........
.. ....... ......... .............. ......... ........,
...... ........... .... .......... je ........, .. ce ........
...... ...... ....... ...........


.. .........
.... ........ .......... ........


........:
...... .. ..


..... ... ......, .. ...... ... ..... ........ .... ....
........, ... ... je ... . .... ..... .... ....., .... ......
.........., .......... ........ ..... .........


Škofjo


®
1
Bilješke. I
1
Katastrofalna poplava med Polhovim Gradcem in Škofjo Loko.
Dne 8. avgusta po noči je đoletela pokrajino med Polhovim Gradcem in


Loko velikanska vremenska nezgoda. Vlila se je med bliskom in gromom
nenadoma silna ploha. Vodovje je naraščalo od minute do minute. Vihar je rušil
strehe in kozolce in podiral drevesa. Nihče ni upal iz hiše. Voda je začela dreti
v hiše in hleve, trgala je ceste in valila s seboj ćele plasti rodovitne zemlje. Ruvala
je drevje s koreninami vred in razburkano valovje naraslih potokov je butalo
s tako silo ob zidovje, da se je začelo podirati. Jezovl so se udali silnemu
pritisku vode in so bili odneseni.


V Polhovem Gradcu je voda odnesla strojarno, dalje jez, lepo žago in poleg
te stojeća gospodarska poslopja. Drugemu posestniku je razdejala hišo in
hlev in odplavila vso živino. Odneslo je zemljo z vrtov in njiv ter jih zasulo z
gramozom.


Ravno tako hudo so prizadeti kraji v območju potokov Ločnice in Hrastnicc.
Mala Ločnica je nenadoma tako silno narasla, da je razdejala cesto, trgala
pobočia hribov in razrušila par hiš.


Obžalovati je tuđi več človeških žrtev, otrok in odraščenih.


Ob Hrastnici je najbolj trpela vas Puštal, kjer je voda odnesla hiše, gospodarska
poslopja, mostove, ljudi in živino. Zaga nekega posestnika ie skoro
popolnoma izginila.
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

522 Bilješke


Vseh človeških žrtev je 19.
Tuđi reka Šora je močno narastla in podrla več mostov, tako, da so bili


Puštal in kraji na desnem bregu Poljanske Šore odrezani od Škofje Loke.
Škoda je ogromna.
Kar se tiče škode v gozdih , je omeniti sledeče:


Nevihta je razsajala v perimetru potokov Belca, Mačkov Qraben, Qaberšek,
Mala in Velika Božna, Ločnica in Hrastnica.


V dolini Hrastnici je vzela voda štiri otroke ene družine pri Št. Ožboltu.
Enega izmed ponesrečencev je videti na sliki.


Talni temelj ozemlja je večinoma dolomit odnosno dolomitovani apnenec.
Doline so globoko zarezane, pobočja jako strma. Pobočja: v kolikor nišo na
sterilnih tleh, so zaraščena s 40 do 80 letnimi bukovimi in smrekovimi gozdi, ki
so last posameznih malih posestnikov.


V potokih, ki imajo izrazit značaj hudournikov, že mnogo let dela oddelek
za zagrado hudournikov in je v zagrajenih strugah opažati manj škode, nego
v nezagrajemh.


Nalivi so trgali zemljo, omehčali in rušili strma pobočia. Nastali so
mestoma veliki usadi tuđi v gozdu. Zemlja je z drvjem vred zdrčala v narasle
potoke, od koder je drvila z vodo vred dalje.


Površina vsled usadov poškodovanega gozdnega zemljišča znaša vljubljanskem
srezu približno 70 ha, škoda v gozdu se ceni na 390.000 Din. Vrednost
izruvanega in odnešenega drevja, ki znaša kakih 15.000 m3, pa na 860.000 Din.


Stroški zagradbo in zopetno pogozditev nastalih goljav, se cenijo na
na 270.000 Din.
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Bilješke 523


Razdrta in popolncma odnesena žaga Franca Hribarnika v Puštalu
pri Škof´i Loki.


Razdejana hiša za Puštalom. Dva otroka te niše sta utonila, gospodinja
pa se je s težavo resila.
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

524 Bilješke