DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 30     <-- 30 -->        PDF

508 Sušenje ´ hrastovih šuma


Sušenje hrastovih šuma.


lng. Petar Manojlović, šef direkcije Šuma u Vinkovcima, pokrenuo
je jedno pitanje, kojim se imaju ozbiljno da pozabave, ne
samo pojedini šumarski stručnjaci iz vlastite ambicije, već je to u
prvom redu dužnost države, a zatim korporacija i autonomnih tijela,
koji su posjednici većih kompleksa šuma, kao i privatni veći
šumoposjednici.


Naši hrastici, koji su osvojili prvenstvo na svjetskim tržištima
drvom, počeli su da se suše. To sušenje zauzelo je takav mah u svim
dobnim razredima, da pođe li ovako dalje prijeti opasnost, da će ih
potpuno nestati, a slavonska hrast ovin a, bit će samo
uspomena.


Gospodin Manojlović napisao je^o tom sušenju kratak referat
(kojega donosimo u ovom broju »Š. L.«) i podneo ga skupštini
Udruženja sa molbom, da se to pitanje uzme u pretres.


Sekcija rada koja je taj referat uzela u pretreo donijela je zaključak,
koji je usvojila i skupština Udruženja, da se za to pitanje
zainteresuju u prvom redu država a zatim i svi ostali, kojima je
stalo do toga, da ponos naših šuma, naše hrastike, sačuvamo od
propasti.


Glavnoj upravi Udruženja stavljeno je u dužnost, da u svoje
ruke preuzme sabiranje svih radova i podataka, koji se na to pitanje
odnose.


Ujedno je sekcija rada postavila sedam pitanja, odnosno uputa
(koja niže donosimo) kako bi oni, koji će se tim problemom pozabaviti
imali neki putokaz, našto se u svom istraživanju imaju
obazrijeti i kakove sve podatke treba prikupljati.


To je:


1. Situacione skice šumarskih srezova sa naročitom pažnjom,
da u nacrt budu unesene sve bare, kanali i vodotoci.
2. Izmjera površina, koje su se osušile, kako one, u kojima je
sušenje potpuno, tako i one, koje su djelomice osušene bilo u manjoj
ili većoj mjeri.
3. Doba šume osušene površine i potpun njen opis prije sušenja
(vodostaj, bara, udolina, greda i t. d.. obrast, procenat smjese
drveta) te njen opis nakon sušenja (čistina, pošumljena, preostala
šuma njen obrast, sklop i t. d.).
4. Veličina osušenih površina, te približna količina osušene
mase.
Ove podatke podijeliti na pojedine godine ili razdoblja t. j . kolike
su se površine i mase osušile pojedine godine ili pojedinog raz
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Sušenje, hrastovih šuma 50S>


doblja. Kolike su količine unovčene javnom licitacijom i koje su
sume dobivene.


5. Pojave koje su pratile sušenje (gusjenice [kakove], medljika
i sve drugo). Kako su te pojave nadolazile pojedinih godina, u koje
doba, u kojem su objamu napadaji vršeni. Dali se površina osušila u
jednoj godini ili tokom stanovitog razdoblja. U nacrtima označiti
pravac dolaska napadaja i kretanja sušenja.
6. Mišljenje, koji su primarni uzročnici sušenja a koje se pojave
imaju smatrati sekundarnima. Ovo treba navesti za svaku pojedinu
osušenu površinu.
7. Kakove bi se mjere trebale poduzeti, da se sušenje ograniči
odnosno spriječi.
Kako je ovaj problem od prezamašitog značaja, a da bi bilo
dovoljno, da se o njem rešava moguće samo sa polemikom ili postavljanjem
teoretskih teza — to je potrebno, da se čitav posao odmah
u svojem početku postavi na solidnu naučnu bazu.


Da bi svi oni, koji će se tim pitanjem pozabaviti, imali jednu
detaljniju uputu, po kojoj bi se taj rad imao provoditi, to je dr. Aleksandar
Ugrenović, sveučilišni profesor bio toliko ljubezan, pa nam
je poslao kratku osnovu (koju donocimo u ovom broju »Š. L «^ a
po kojoj bii se taj rad imao provoditi i ujedno u njoj upozorio na literaturu
i članke, koji su to pitanje već tretirali.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje preuzelo je,na sebe
dužnost prikupljanja tih podataka, pak molimo sve one, koji će to
pitanje obrađivati, da svoja opažanja, istraživanja i rezultate istraživanja
šalju Udruženju.


Ujedno priopćujemo, da ćemo u »Šumarskom Listu«, otvoriti
stalnu rubriku u kojoj ćemo donositi sve članke, opažanja rezultate
i t. d. o tom pitanju. Uredništvo.


^g^P