DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

..... ...... .... ........ ..... ....... ...... ..... y ......
.. 6925 ...... y ....... ... y ........ ........ ....... .......... .
100 ...... ........ .......


....... ...... .. ....... . 100 ......* ........ ..... ..... ..


..... . ..... ..... .......... .. 13. ......... 1924. y 10 .....


...... ..... . ....... .... ce .......... y .......... .......


..........


...... ce .. ........ ..... .. ..... y .... .. ......... 6% ..
........ .. 2% ........ ..... . 1°/00 ............. ......... ........
y ........


........, 7. ....... 1924.
...... .........


Broj: 480—24.


PRODAJA DRVENOG UGLJENA.


Kod šumske uprave u Han Kumpaniji prodavače se dne 1S. septembra
1924. (u ponedjeljak) u 10 sati putem javne usmene dražbe i pismenih ponuda oko
300 t. (tristotine tona) bukovog drvenog ugljena na stovarištu Kruščica.


Isklična cijena iznaša za jedan kilogram tog ugljena 75 (sedamdesetipet)
para franko kran stovarište u Kruščici.


Svaki nudioc imade prije početka licitacije položiti vadij u iznosu od 10%
od cjelokupne isklične cijene u gotovom ili u državnim vrijednosnim papirima,
koji se primaju kod uglavljivanja poslova sa erarom. Strani podanici polažu vadij
u dvostrukom iznosu.


Usmena dražba ne će se obdržavati, ako istoj ne pristupi najmanje tri
ozbiljna licitanta.


Pismene ponude moraju stići ovoj šumskoj upravi do 10 sati dne 15. (petnaestoga)
septembra 1924. god., a moraju biti propisno biljegovane, prema T. Br.
25., snabdjevene s određenim vadijem, zapečaćene i na omotu označene sa napisom:
»Ponuda za 300 tona bukovog drvenog ugljena na stovarištu u Kruščici«. U
pismenoj ponudi treba kupac navesti, da su mu uvjeti prodaje poznati.


Pored kupovne cijene dužan je kupaće da plati 6% (šest posto) od cjelokupne
kupovnine za Fond za pošumljivanje.
Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod šumske uprave u Han Kumpaniji,
a mogu se vidjeti svakim danom za vrijeme uredovnih sati.


Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno izmedju prispjelih usmenih i
pismenih ponuda, i može sve i jednu da odbije ili odobri, a da nenavede razloga,
iz kojih je to učinjeno: Do riješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.


Han Kumpanija, 8. augusta 1924.


Šumska uprava.


Broj 10.009—1924.


OGLAS.


Prodaja izrađenih hrastovih trupaca.
Prodaju sa samo putem pismenih ponuda na području kr. Šumske Uprave
u Karlovcu izrađeni i na stovarište kod željezničke stanice u Vojniću izvezeni
hrastovi trupci sa kubičnom sadržinom od 2053 m3 i iskličnom cijenom od Din.
1,642.400.
Vadium 164.240 Din.