DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Broj:
4303 — 1924.


OBJAVA LICITACIJE
hrastove grade u oblom.
Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima prodavače se dana 10. Septembra


o. g. u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom hrastova građa u trupcima kako
sledi:
Proc. to


Trupaca (valjaka)


vred.


Redni Stovarište
..


Kr. šumska uprava
O)


broj želj. stanica broj dužina
Ssviju .. Dinara


komada


m a,
1 Rajić Novska 410 1240.80 212.29 191.061


Lipovljani Lipovljani 60 325.70 45.35 45.350


OPŠTI UŠLOVI:


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju proviđene
sa 100 Dinara taksenih maraka kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima
najkasnije do 11 sati dana licitacije. Ponudi ima priležati vadij od 5%
od procenbene vrednosti u gotovom novcu ili vrednosnim hartijama, kojima država
priznaje valjanost jamstva.
U ponudi treba istaknuti, da su penudjaču svi uslovi licitacije dobro poznati
i da na njih u celosti pristaje.


2. Ponude, podnesene posle određenog roka, telegrafske, komulativne i
uslovne neće se uzeti u obzir.
3. Kupovnina se plaća kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima
u roku
od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Od kupovnine plaća se 8.3% u ime prinosa i taksenih marka.


4. Orada se prodaje kao vidjena bez ikakovih naknadnih prigovora, bilo
to ma u čemu.
5. Rok otpreme građe sa stovarišta je do 15. Oktobra 1924.
6. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnoga vremena
kod direkcije
šuma u Vinkovcima, te kr. šumske uprave Rajić i Lipovljani.
Vinkovci, dne 18. Augusta 1924. god.


Direkcija šuma.


....:
6126—24.


......


... ......... ..... ............ ......... ce .... 13. .........
1924. y 10 .... ..... ..... ...... . ....... ...... 250 .3 (...... .......)
....... ...... .. ......... ....... .. 105 ...... (... ...) ......
.. ..... ..... .......... .. .... . 100 .3 (..... .......) ....... ......
.. ......... ....... 43 ...... (......... . ... ....,..) no ......
.......... y .... .. .....


......... .... ...... ce y ....... ........ »......« ...... .......
........ ..... .............