DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

478 Oproštaj


padnicima cjelokupne šum. privrede. Zadaća koliko
časna, toliko i teška.


Ako moje trogodišnje nastoj anje ni j e okrunj eno
potpunim uspjehom, i ako nisu postignuti svi ciljevi,
koje sam imao pred očima na početku ovog
rada, ima se pripisati u prvom redu tome, što je
tajništvo u prvim godinama života novog udruženja
uslijed velikog organizatornog rada apsorbiralo
najveći dio mog radnog vremena. Uslijed toga ostalo
je dosta malo vremena za uređivanje lista,
a naročito za proučavanje šumarstva i literature
inozemnih država u onoj mjeri, koja bi bila potrebna,
da se naša stručna javnost pobliže upozna
sa svim važni j im pokretima , uspjesima i napretkom
u šumarstvu tih država.


U koliko je moje nastojanje ipak donijelo nekog
ploda te je list održan na stanovitoj visini,
imam da zahvalim samo brojnim, vrijednim suradnicima,
koji su se okupili oko lista. Odlični naši
stariji stručnjaci natjecali su se upravo s najmlađima,
da list nikada ne oskudijeva na gradivu.


Kraj tako odličnih i marljivih suradnika moja
zadaća nije bila teška!


Opraštajući se ovim od gg. čitatelja, zahvaljujem
im na strpljivosti,razumij evamj u te blagoj
i obzirnoj kritici, ffg. suradnicima srdačna hvala
na velikom trudu i potpori; molim ih, da svojski
podupru i mog masljednika, držeći uvijek pred
očima, da je ovaj list ogledalo naše stručne svijesti,
snage i napretka.


Zagreb, koncem augusta 1924.


Ing. Milan Marinović.