DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Oproštaj 477


afc *


Ukazom Njegovog Veličanstva Kralja od 10. jula ove godine Br. 28.265 postavljen
je za šumarnika druge kategorije druge grupe i upravitelja Šumske
Uprave u Srednjem Vaša I. Vasić, šumarnik druge kategorije druge grupe i šumarski
referent kod Sreskog Poglavarstva u Foči, — po potrebi službe; Ukazom
od 17. jula ove godine Br.: 28.817. za inspektora prve kategorije šeste grupe pri
Genereralnoj Direkciji Šuma Svetozar Šolc, šumarski savetnik prve kategorije
sedme grupe iste Direkcije; za knjigovođu druge grupe druge kategorije pri Centralnom
Računovodstvu Generalne Direkcije Šuma Stojan Stojanović, sekretar
druge grupe druge kategorije iste Direkcije, i za podšumara prve grupe treće
kategorije pri Šumskoj Upravi u Bitolju Aćim Košić, podšumar prve grupe treće
kategorije pri Šumskoj Upravi u Čačku, — sve po potrebi službe; Ukazom od


17. jula 0. g. Br.: 28.818 penzionisan je po molbi Viktor Peičić, n^dšufnarnik
druge kategorije prve grupe kod Gospodarstvenog Ureda Gradiške Imovne Opštine
u Novoj Gradišci.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika rešenjem svojim Broj: 28.752 od 17.
jula ove godine penzionisao je Frana Petrića, kotarskog šumara treće kategorije
treće grupe pri šumskoj nadglednoj postaji u Lj.utom.eru; Rešenjem
svojim Br.: 28.232. od 14. jula 0. g. postavio je za administrativnog činovnika
pripravnika četvrte grupe treće kategorije pri Šumskoj Upravi Radonju Ivanovića,
šumarskog dijurnistu kategorije zvaničnika druge grupe pri istoj Upravi.


OPROŠTAJ.


U broju 8. na strani 428. Š. L. o. g. iznio sam


azloge, s kojih sam se zahvalio na dužnosti tajlika
J. Š. U. i s tom skopčanoj dužnosti urednika
ivog lista. Glavna uprava Udruženja na svojoj
;jednici od 26. VIII. o. g. prihvatila je moju
,ahvalu i odredila mi nasljednika.
Lativši se pred tri godine ove dužnosti, sta


ao sam pred vrlo teškom zadaćom, da taj list o-


Lržim na onoj visini, na koju su ga podigli moji


´redšasnici, odlični prvaci naše struke. Tu je


adaću još otežavala okolnost, da je ovaj list
mao postati zajedničkim glasilom cjelokupne šum.
truke naše ujedinjene domovine , nadomj estiti beo;
radski Šumarski Glasnik i zagrebački Šumarski
list, te utirati puteve slozi ij edinstvu međupri
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

478 Oproštaj


padnicima cjelokupne šum. privrede. Zadaća koliko
časna, toliko i teška.


Ako moje trogodišnje nastoj anje ni j e okrunj eno
potpunim uspjehom, i ako nisu postignuti svi ciljevi,
koje sam imao pred očima na početku ovog
rada, ima se pripisati u prvom redu tome, što je
tajništvo u prvim godinama života novog udruženja
uslijed velikog organizatornog rada apsorbiralo
najveći dio mog radnog vremena. Uslijed toga ostalo
je dosta malo vremena za uređivanje lista,
a naročito za proučavanje šumarstva i literature
inozemnih država u onoj mjeri, koja bi bila potrebna,
da se naša stručna javnost pobliže upozna
sa svim važni j im pokretima , uspjesima i napretkom
u šumarstvu tih država.


U koliko je moje nastojanje ipak donijelo nekog
ploda te je list održan na stanovitoj visini,
imam da zahvalim samo brojnim, vrijednim suradnicima,
koji su se okupili oko lista. Odlični naši
stariji stručnjaci natjecali su se upravo s najmlađima,
da list nikada ne oskudijeva na gradivu.


Kraj tako odličnih i marljivih suradnika moja
zadaća nije bila teška!


Opraštajući se ovim od gg. čitatelja, zahvaljujem
im na strpljivosti,razumij evamj u te blagoj
i obzirnoj kritici, ffg. suradnicima srdačna hvala
na velikom trudu i potpori; molim ih, da svojski
podupru i mog masljednika, držeći uvijek pred
očima, da je ovaj list ogledalo naše stručne svijesti,
snage i napretka.


Zagreb, koncem augusta 1924.


Ing. Milan Marinović.