DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Oproštaj 477


afc *


Ukazom Njegovog Veličanstva Kralja od 10. jula ove godine Br. 28.265 postavljen
je za šumarnika druge kategorije druge grupe i upravitelja Šumske
Uprave u Srednjem Vaša I. Vasić, šumarnik druge kategorije druge grupe i šumarski
referent kod Sreskog Poglavarstva u Foči, — po potrebi službe; Ukazom
od 17. jula ove godine Br.: 28.817. za inspektora prve kategorije šeste grupe pri
Genereralnoj Direkciji Šuma Svetozar Šolc, šumarski savetnik prve kategorije
sedme grupe iste Direkcije; za knjigovođu druge grupe druge kategorije pri Centralnom
Računovodstvu Generalne Direkcije Šuma Stojan Stojanović, sekretar
druge grupe druge kategorije iste Direkcije, i za podšumara prve grupe treće
kategorije pri Šumskoj Upravi u Bitolju Aćim Košić, podšumar prve grupe treće
kategorije pri Šumskoj Upravi u Čačku, — sve po potrebi službe; Ukazom od


17. jula 0. g. Br.: 28.818 penzionisan je po molbi Viktor Peičić, n^dšufnarnik
druge kategorije prve grupe kod Gospodarstvenog Ureda Gradiške Imovne Opštine
u Novoj Gradišci.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika rešenjem svojim Broj: 28.752 od 17.
jula ove godine penzionisao je Frana Petrića, kotarskog šumara treće kategorije
treće grupe pri šumskoj nadglednoj postaji u Lj.utom.eru; Rešenjem
svojim Br.: 28.232. od 14. jula 0. g. postavio je za administrativnog činovnika
pripravnika četvrte grupe treće kategorije pri Šumskoj Upravi Radonju Ivanovića,
šumarskog dijurnistu kategorije zvaničnika druge grupe pri istoj Upravi.


OPROŠTAJ.


U broju 8. na strani 428. Š. L. o. g. iznio sam


azloge, s kojih sam se zahvalio na dužnosti tajlika
J. Š. U. i s tom skopčanoj dužnosti urednika
ivog lista. Glavna uprava Udruženja na svojoj
;jednici od 26. VIII. o. g. prihvatila je moju
,ahvalu i odredila mi nasljednika.
Lativši se pred tri godine ove dužnosti, sta


ao sam pred vrlo teškom zadaćom, da taj list o-


Lržim na onoj visini, na koju su ga podigli moji


´redšasnici, odlični prvaci naše struke. Tu je


adaću još otežavala okolnost, da je ovaj list
mao postati zajedničkim glasilom cjelokupne šum.
truke naše ujedinjene domovine , nadomj estiti beo;
radski Šumarski Glasnik i zagrebački Šumarski
list, te utirati puteve slozi ij edinstvu međupri