DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Službene vijesti


Članovi podupšratelji: Petrović Kamenko, Morović, 150 Din. (50 za g. 1923.
100 za g. 1924.); Corović Danilo, Ozren, 100 Din. (za god. 1924.).
Pretplatnici: Šumska uprava, Bitolj 100 Din. (za g. 1924.); Šumska uprava
Ohrid, 100 Din. (za god. 1924.); Šumska uprava, Golubac 100 Din. (za g. 1924.);


I. jugosl. d. d. za šum. gosp. i industriju, Zagreb, 50 Din. (za g. 1924.); Okružna
Šumska uprava, Leskovac, 100 Din. (za god. 1924.); Okružna Šumska uprava,
Kruševac, 100 Din. (za g. 1924.); Dr. Kovačević Žarko, Kostajnica, 25 Din. (za g.
1924.).
Dobrotvori: Šumsko gospodarstveni ured slunjske imovne općine, Petrinja,


3.000 Din.; Šumsko gospodarstveni ured I. banske imovne općine, Petrinja, 3.000
Din.; Šumsko gospodarstveni ured II. banske imovne općine, Petrinja, 3.000 Din.
| ........ ........ 1


PROMJENE U MINISTARSTVU ŠUMA I RUDNIKA.


Uslijed najnovijih političkih promjena ostalo je nepopunjeno mjesto Ministra
Šuma i Rudnika, odlaskom dosadanjeg Ministra g. Dra Drag. K o i i ć a, a
dužnosti Ministra Šuma i Rudnika vrši novi Ministar Trgovine i Industrije
Dr. Ilija Šumenković.


Tom prilikom nastale su i osobne promjene na najvišem mjestu šum.
uprave. Dosadašnji Gen. direktor Dr. Milivoje V a s i ć je umirovljen, a na njegovo
mjesto postavljen je za Gener. Direktora Gener. Direkcije Šuma g. Miodrag
Stamenković.


G. Dr. Vasić stekao je velikih zasluga za osnutak našeg udruženja, te ie
s velikom objektivnošću predsjedao konstituanti toga udruženja 1921. u Zagrebu.
Na njegov rad na položaju Gen. Direktora osvrnut ćemo se drugom zgodom.
Dolazak g. Stamenkovića na ovo visoko mjesto pozdravila je šum. struka
s velikom simpatijom, što se je opazilo naročito na skupštini J. Š. U. u Sarajevu,
gdje je novi Gen. direktor burno pozdravljen. Njegova izjava, da će se u
svojem radu oslanjati na stručno mišljenje udruženja, učinila je vrlo ugodan
dojam.


Dosadašnji djelokrug g. Stamenkovića u Ministarstvu Šuma i Rudnika nije
bio takav, da bi u tom djelokrugu došle u punoj mjeri do izražaja njegove upravničke
sposobnosti. No i u tom malom djelokrugu si je ostavio trajan spomen u
našoj struci, osnivajući fond za pošumljenje, u koji dolazi 6% od svih prodaja.


Njegovo zauzimanje za .1. Š. U. u kojemu je bio kroz 3 godine član glavne
uprave kao i za materijalne interese šum. osoblja u savezu fakultetski obrazovanih
drž. činovnika, u kojem je bio delegat J. Š. U., daju opravdanu nadu, da će
nastojati popraviti sve one krivice, koje su uslijed raznih uzroka zadesile našu
struku.


Očekujemo, da će se u Ministarstvu Šuma i Rudnika inaugurirati nova
politika, koja će naše šumarstvo podići na dostojnu visinu.
Pozdravljajući novog Gen. Direktora mi mu želimo ustrajnosti i uspjeha
na njegovom teškom položaju. —ić