DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Bilješke 473


Tečaj za gozdne in lovske čuvaje


v Kostanjevici se je 15. julija t. 1. zakliučil. 0 gozdarstvu se je poučevalo
2/^ meseca, o lovstvu in ribarstvu pa samo 12 dni, kar je vsekakor premalo.


Oozdni in lovski tečaj je obiskovalo 11 oseb, samo lovski in ribarski pouk
pa 4 osebe. H končnemu izpitu za gozdne čuvaje je prišlo 7 kandidatov iz Prekmurja,
ki tečaja nišo obiskovali, dočim so tečajniki položili izpite, ki jih usposabljajo
deloma za gozdne in lovske, deloma samo za lovske čuvaje. Splošen
uspeh tega tečaja je bil zadovojiv.


Podučevali so višji gozdni upravitelj inž. R. Kosjek ter gozdarja Mir.
Hanzlovsky in Jos. Drachsler, 0 ribarstvu je predaval prof. Ivan Franke iz Ljubljane,
o splošni psoreji in dresuri gozdar M. Hanzlovsky, poleg njega pa tuđi g.


E. Prižaj iz Ljubljane. Šivic.´
Skupština U. J. čs. L. u Pragu i veliki sajam uzoraka. Čehoslovačko šumarsko
udruženje održaje svoj ovogod. zbor od 25. do 29. septembra o. g.
Prvi dan t. j. 25. dolazak gostiju, a u 20 sati na večer prijateljski sastanak
Krâl. Vinohrâdy, Purkynovo nâmesti, roh Korunni tridy.


26. u 9 sati sastanak u Reprezentančnom Domu, a u 10 sati sastanak školske
sekcije, koja raspravlja o reformi šum. školstva, i drž. šum. ispitu. (Predsj.
prof. Fr. Matejka). U isto doba drži sastanak i lovn a sekcija te raspravlja o
novom lovskom zakonu, o skupoći i nestašici domaćeg streljiva
. (Predsj. J. Žalman, ref. sav. Ružička).
Na večer predstava u narodnom pozorištu. a po tom prijateljski sastanak u
Reprezentančnom Domu.


27. u 8 sati sastanak socijalne sekcije. Raspravlja se o više pitanja šum.
službe, te o uređenju penzionirskih plaća.
U 11 sati rasprava o uređenj u šuma (réf. prof. Dr. ing. R. Haša).
U 15 sati pohod šum. i lovačko-ribarske izložbe na Vel. Sajmu uzoraka.
Na večer neobvezatni sastanak u restoraciji Narodnog Doma.


28. u 9 sati u velikoj sali Narodnog Doma glavna skupština U. J. Čs. L.
(samo za članove) s redovitim programom (izvještaji, izbori). U 11 sati svečana
skupština U. J. Čs. L., na koju imadu pristup i nečlanovi, gosti i svi prijatelji šumarstva.
Program te skupštine je slijedeći:
1. Pozdrav predsjednika, uzajamni pozdravi delegata i gostiju.
2. Referat g. Friča o skupštini J. Š. U. u Sarajevu.
3. Proglašenje rezultata izbora.
4. Zaključak.
29. u 7 sati 45 čas. odlazak na izlet u Konopište.
*


Dne 21. septembra bit će otvoren u Pragu IX. Praški Veliki Sajam,
na kojem će biti izložena cjelokupna čehoslovačka industrija. U okviru toga
sajma održat će se naročiti sajam za šumarstvo, lov i ribolov, koji će imati ova
odjeljenja: 1. Gojitba šuma. 2. Eksploatacija šuma. 3. Šum. inženjerstvo i tehnika.


4. Lovstvo i ribarstvo. 5. Sajam drva.
To ne će biti samo izložba, već pravi sajam, na kojem će se zaključivati
poslovi između producenta i trgovaca. Naročito će biti izloženi razni strojevi
za pojedine grupe šumarske privrede.
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

474 Bilješke


Za učesnike toga sajma određeni su veliki popusti na željeznicama. Velesajamska
iskaznica, koja se dobiva uz cijenu od 20 Din. kod svih čehoslovačkih
konzulata, daje ove pogodnosti:


50% popusta na svim drž. željeznicama kraljevine SHS na Slavonskoj podravskoj
željeznici, te na lađama Jadranske plovidbe, dok na lađama Dubrovačke
Plovitbe plaćaju niži razred mjesto višeg.


Učesnici, koji bi krenuli sa dunavskkim parobrodom plaćaju na brzim
parobrodima samo jedan put, dok će drugi put učiniti besplatno.


Učesnici, koji putuju preko Ugarske (Qyékényes-Bratislava, ili Subotica-
Budimpešta-Bratislava) plaćaju na ugarskim željeznicama niži razred mjesto višega,
te ako putuju u III. razredu brzovlaka plaćat će samo II. razred osobnoga
vlaka. Popust na ugarskim želje´znicama postignut će se na posebne legitimacije,
koje se mogu naručiti uz cijenu po 10 zlatnih para kod zastupnika Praškog Velikog
Saima u Budimpešti, gosp. Max. Tanzera, Budimpešta, Akacfa ut. 50 (korespodencija
njemačka).


Na svim čehoslovačkim željeznicama imat će popust od 33%.


Velesaiamska legitimacija vrijedit će, ako bude opskrbljena pečatom
čehcslovačkog konzulata, prema čehoslovačkim vlastima
kao čehoslovačka viza na pasošu.


Prema programu uprave velikog sajma imali bi Jugoslovenski privrednici
krenuti u Prag ovim redom:
Iz Slovenije 19. septembra u 12 sati 2 čas., dolazak u Prag 20. septembra
u . sati 29 čas. Putuje se preko Maribora i Linza.


Iz Hrvatske 19. septembra u 8 sati 35 čas. iz Zagreba skupa s učesnicima
iz Bosne i Hercegovine, koji putuju preko Broda. Putuje se preko Gyékényesa
i Bratislave. Dolazak u Prag 20. septembra u 7 sati 55 čas.


Drugi vlak iz Zagreba ide dne 19. septembra u 0.30 sati, tu se učesnici
udružuju s onima iz Dalmacije, koji putuju preko Sušaka. Dolazak u Prag 20.
septembra u 8 sati 40 čas.


Iz Srbije i Vojvodine putuje se preko Subotice, Budapešte i Bratislave..
Iz Beograda se polazi 19. septembra u 8 sati 3 čas., a stiže se u Prag 20. septembra
u 8 sati 40 čas.


Trošak se računa na 10 dana oko 700 Kč.


M.
Josip Butorac: Dioničarsko društvo. Nakladni odio Jugoslavenskog Lloyda
izdao je tek pred nekoliko dana omašnu knjigu: »Industrija Hrvatske«, koju je
napisao Josip Lakatoš, a sad je opet izašlo novo djelo te naklade i to: Josip Butorac:
Dioničarsko društvo, koje je, sudeći po obilnom i dobro raspodjeljenom
sadržaju u stanju, da ispuni osjetljijvu prazninu u našoj stručnoj i privrednoj
književnosti. Knjiga imade ova poglavlja: Uvod. Finansiranje. 1. Osnutak
Dioničarskog društva. 2. Inventar, bilanca i pričuvne zaklade. 3. Organizacija
dioničarskog društva. 4. Promjena za opstojanje dioničarskog društva. 5.
Procjena poduzeća, 6. Prestanak dioničarskog društva. 7. Emisija i kotiranje efekata.
8. Oporezovanje dioničarskih društva. 9. Obrasci ugovora, molba i uprava
(oko 30 formulara).


Pisac je, kako se razabire, prikaz dioničarskog društva svestrano obradio,
Svako dioničarsko društvo naći će u ovoj knjizi mnoge potrebne upute, tuma