DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Bilješke 473


Tečaj za gozdne in lovske čuvaje


v Kostanjevici se je 15. julija t. 1. zakliučil. 0 gozdarstvu se je poučevalo
2/^ meseca, o lovstvu in ribarstvu pa samo 12 dni, kar je vsekakor premalo.


Oozdni in lovski tečaj je obiskovalo 11 oseb, samo lovski in ribarski pouk
pa 4 osebe. H končnemu izpitu za gozdne čuvaje je prišlo 7 kandidatov iz Prekmurja,
ki tečaja nišo obiskovali, dočim so tečajniki položili izpite, ki jih usposabljajo
deloma za gozdne in lovske, deloma samo za lovske čuvaje. Splošen
uspeh tega tečaja je bil zadovojiv.


Podučevali so višji gozdni upravitelj inž. R. Kosjek ter gozdarja Mir.
Hanzlovsky in Jos. Drachsler, 0 ribarstvu je predaval prof. Ivan Franke iz Ljubljane,
o splošni psoreji in dresuri gozdar M. Hanzlovsky, poleg njega pa tuđi g.


E. Prižaj iz Ljubljane. Šivic.´
Skupština U. J. čs. L. u Pragu i veliki sajam uzoraka. Čehoslovačko šumarsko
udruženje održaje svoj ovogod. zbor od 25. do 29. septembra o. g.
Prvi dan t. j. 25. dolazak gostiju, a u 20 sati na večer prijateljski sastanak
Krâl. Vinohrâdy, Purkynovo nâmesti, roh Korunni tridy.


26. u 9 sati sastanak u Reprezentančnom Domu, a u 10 sati sastanak školske
sekcije, koja raspravlja o reformi šum. školstva, i drž. šum. ispitu. (Predsj.
prof. Fr. Matejka). U isto doba drži sastanak i lovn a sekcija te raspravlja o
novom lovskom zakonu, o skupoći i nestašici domaćeg streljiva
. (Predsj. J. Žalman, ref. sav. Ružička).
Na večer predstava u narodnom pozorištu. a po tom prijateljski sastanak u
Reprezentančnom Domu.


27. u 8 sati sastanak socijalne sekcije. Raspravlja se o više pitanja šum.
službe, te o uređenju penzionirskih plaća.
U 11 sati rasprava o uređenj u šuma (réf. prof. Dr. ing. R. Haša).
U 15 sati pohod šum. i lovačko-ribarske izložbe na Vel. Sajmu uzoraka.
Na večer neobvezatni sastanak u restoraciji Narodnog Doma.


28. u 9 sati u velikoj sali Narodnog Doma glavna skupština U. J. Čs. L.
(samo za članove) s redovitim programom (izvještaji, izbori). U 11 sati svečana
skupština U. J. Čs. L., na koju imadu pristup i nečlanovi, gosti i svi prijatelji šumarstva.
Program te skupštine je slijedeći:
1. Pozdrav predsjednika, uzajamni pozdravi delegata i gostiju.
2. Referat g. Friča o skupštini J. Š. U. u Sarajevu.
3. Proglašenje rezultata izbora.
4. Zaključak.
29. u 7 sati 45 čas. odlazak na izlet u Konopište.
*


Dne 21. septembra bit će otvoren u Pragu IX. Praški Veliki Sajam,
na kojem će biti izložena cjelokupna čehoslovačka industrija. U okviru toga
sajma održat će se naročiti sajam za šumarstvo, lov i ribolov, koji će imati ova
odjeljenja: 1. Gojitba šuma. 2. Eksploatacija šuma. 3. Šum. inženjerstvo i tehnika.


4. Lovstvo i ribarstvo. 5. Sajam drva.
To ne će biti samo izložba, već pravi sajam, na kojem će se zaključivati
poslovi između producenta i trgovaca. Naročito će biti izloženi razni strojevi
za pojedine grupe šumarske privrede.