DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Bilješke 471


..... ........ . .... ...... — .... je ... ...... ....... . ...........
.. ...... ..... .......... .... — ......... .... .... — .... ... ...
.... ..... — .... ......... ......., no ..... .. ce ..... ..........
...... ..... .... ............ ...... je, ... je ..... .... ..... ....
..... ......, no ..... je ....... .... 1. 2. ..... ........., .. ..... ce
je ...... .. ......, . .. ....... ...., .. ... .. .. ...... ....... ....
......, ... ....... ....., y ......... ......... . .. ce .. .. .....
.. ..... ..... ........ ..........., .... .. ..........., .. .. .......
.. .... ...... ........ .. ....... ......., .... ce je .. ....
.......


........, 16. .... 1924.
.. ........ ...........
.... ..... .......


I Bilješke. 1


0S^G^G^SS93i®S®SfflGS90S9®!SSI©SS9SSS®i© 5^G^©©6SSSI©®!365S6SS®s96S9SiS0


Poškodbe gozdov v logaški kotlini po viharju.
Dne 7. julija t. 1. ponoći ob 22. uri je nastalo v logaški kotlini strašno neurje,
ki je trajalo kakih 5 minut. V tem kratkem času je silovit orkan povzročil
velikansko škodo na polju, poslopjih in v gozdih.


Poškoda po viharju na pare. štev. /1010187 davč. obč. Doljni Logatec.
Fot. okr. gozdar Kordon.
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

472 Bilješke


Poškodovana gozdna ploskev znaša 103´0465 ha in sicer na 186 katastralnih
parcelah v davčni občini Dolnji Logatec, med njimi 14 z lesom obraščenih pašnih
parcel na površini 88´8465 ha. Prizadetih je 46 posestnikov — individualnih lastnikov
posasmeznih parcel. V davčni občini Cerkoviska vas pa je poškodovanih
14 katastralnih parcel na površini 14*2000 ha, last 13 individualnih posestnikov.


Množina polomljenega in podrtega lesa znaša 7726 polnih kubičnih metrov.
Škoda se ceni na 550.300 Din. Sastoji su bili smrekovi in jelovi; starost sestojen
na posameznih parcelah je bila različna; poleg mladih sestojev sa rastli stari,
do 120 letni.


.


´.." *>´_ ´*V*:.^/-,»,´ .´ *´"´ ..´\".´u´´" ip ^


Poškode po viharju na pare. štev. 1010/186. davč. obč. Dolnji Logatec.
Fot. okr. gozdar Kordon.


Škoda opstoja v tem, ker se ne da doseći visoka cena, radi nujnega pospravila
vsled preteče razmnožitve lubadarja, — dalje, — ker je veliko lesa nalomljenega,
razbitega; — ker treba posekati deloma še nezrel, mlad les; — ker
bo treba nastale goljave pogozditi, — ker je polomljen podrastek — in vsled
stroškov za pospravljanje.


Prislojno oblastvo je takaj´ vse primerno ukrenilo, da se podrto drevje
takoj oklesti in olubi ter v na´krajšem času pospravi.


Šivic.