DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.... 9. Šumarski List. ...... 48.


i ´ 1
. ´I
´


ii


!
Il
li
il \
f Ing. CTEBAH ........, ....... .........
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 4     <-- 4 -->        PDF

438 f Ing. ...... ........


f Ing. ...... ........


. ....... je .... 20. .... .. .. ...., a .... 22. .... .....


... ...... ........, ... .... .... y ..


..... ....... ....... je .. ......... ...... ...... ..


...... ....... .. .... ........., .... he ... y .........


...... ........ . ......... ........ ....... ........


. ... je ........ . ......... .... ..... ........ ......
....., . ... je no .......... ......... .... ........... ....
......... .......... ........, .... je ......... y ......... .
......... .... ... .. .... ......... ...... ... ..... ............
...... je .... ... y ..... ...... ......... ..... .....,
y .......... ............, y ..... .......... ....... ........
. ...... ......... ....... ...........


0 ......... ..... ...... je ..... ...... . .. .. .... ..
...... ........ .... . .. ...... ......... ....... ... .. ......
....... ......... .... .. .. ......., .. .... ..... ....
.. ...., a ..... .. .... y ... ...... ..... .... .. je ............
.. ... .. y ........., ... .... ...., a ... .. ... ....
......... ........, — .. ..... ...... — .... .... ........ ..........
.. .... . ...... .............


.......... ...... .... je .... ...., a ....... .........
......... y ......... ...... .... je ... .....


.......... .......... ...... ........ ....... ... .... .......
.. ......... . .... ce ........ ....... ........ .........
......, ............. .. ......... . ...... ............
y ....... ....... .. ......, .. ......... .. ...... .....
y .... ........ y ..... je ... .... ... .. .... ....... ... ...........
.......


.... .... ....... .1....... ...... ......... ce y ....
....., y .... ce ...... ....... ....... .. ........... .......
.............. Toj ........... ......... je y ..... .... ........,
.. .. ce .... ...... y ... ..... .... .... .... .. .......
...... .... .. ...... ........, a .. ce y .... ..... .... .......
....... .. .... ......... . ........ ...... .....
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 5     <-- 5 -->        PDF

t Ing. ...... ........


... 1. ...... ...... y „....... ....." ....... .....:


......


L**&´


....


.y


.


.......


... 2. .......... ..... y ....... (Fol. ing. Haueise.)
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 6     <-- 6 -->        PDF

440 -j- Infj. ...... ........


...... ..... .. .... .... ........ ...... ....... je .


............ ....., .... .. ..... ........... ..... .. ......


.>. ... ...... . y ...... ..........


.. ........ ...... ........ ce je . ......... ..... ............,
.. je .... ... ...... ........ .... ....... .. .........
......... y ......., a ....... je ...... ....... ...........
y ........... ......... ..........


.. ce .... ....... ....... ......, ...... .......... .
........ . ......... ........ ........, ........ ........
....., .... ......... ..... ......., .. ...... je ..... .........


. .... ..... ............ .... ...... je ........ .....
.......... ..... . ....... y ....., .. je ...... ... . ......
....... y .... ....... .... ..........


...... 1910. ....... je .. y »......... .....« .......
... ........ »..... . ......... .....«, .... je ..........
. y ....... ........ . ... ....... .. ...... ce ..... ...... .
......... ....., .... ce — ... ... ........ ... .... — ......
........... ...... ......, .. ...... .. ce ..... ... ..... .........
. ... je ....... ........ . ....... ............ . .....
....... ......., .. ...... ..... — ... ... ........ ... A.
......... ..... ......... — .... .... ........-........ .
..........., .... ...... .......... ......... ......, ....
..... ......... .. ....... .... . ....... ...........


. ...... ..... ..... .. .... ce .... . ......... .....
......... ........, .... . . ............ ....... ...... .......,
.... .. ...... . ..... ...... ..... ............ ........
............, ........... ......, a .. .......... ......
....... ... .. ........ ..., ... .. ..... y .......... ......
.. ............ .. ......... ........ ...... ........ ........
je ..... y .......... ...... ....... ...... ..... ........,
.. ......., .... ...... ....... .... ..... ........ . ...........,
a .. ... ... .. .... ...... . ........., y ...... .....
...., .. .... ..... ......... ......, ... ce ....... .........
....... y .... ...........


.... ce ...., .. ...... ........ y .......... ......., ....
...... ......... ... ........ .. ...... ...... . ...........
....., na ce ........ A. ......... y ..... ........... ........
...... . ...... ...... ........ ...... . na .. ........


...... 1917. ........ je ....... . y »......... .....«
....... ....... ... ........ »........ ........«. Ha .... ffit....
... ...... .. ....... . ........ ......... ..... .....
........ .... ......, na je ....... . .... . ..... ...., .... ........
.... ......... . .... je ....... ........ ........ ....
..... .. ......... ......... y ........


... je .......... ...... .. ...... ............ .... n
....... ......... y ..... ............ ............ . ....,
........ je ... .............. y .... ...... ...... .................
...... ...., na je ...... 1923. ......... . y ......
y ..... je ....... ......... .. ce .. ..... ........ ...... ....
..... y ............ .... . ......., ... joj je ......
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-f- Ing. ...... ........


.7?.´


... 3. ........ .... .... .. „.........". (Fot. ing. Haueise.)


... 4. ......... ..... v ....... (........ ....... fFnt. ina HmieiseL
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 8     <-- 8 -->        PDF

442 t Ing. ...... ........


.... .......... ...... ... je ... .... ... .... ...... ......,
..... ...... .. ......, .... .. .. ........ .........
...... .... ......, .. y ......... . ......... ..... ........
...... .......... . .. .. .... ...... ........ y ...... ......
.... ......., .... .. ....... . no ....... .............
. no ........ ...... .......


........ ....... ......... ......... ......... .. ....
......, .. ce . .... ......... ....... . ..... .. ........ .......
... je ... ....., ... .. ...... no ...... ...... . no .......
.... ............ ... ... ..... .... .... ........ ......
(.... ...... ......, ......... .... ......, ...... .......,
.............). ... ....... ..... . ......... .......
.......... . ...... .... .. je ..... .. ....., .. ce y ......
.......... ...... ...... y .... ........ ....... ........
.... ...... y ......... . ......... . .. ce ....... ..............
....... ........ ....... . ....... ..... .......


... y .. ..... .... . ... ....... ..........


. ..... .......... ...... ...... ...... .... .. je ......
.... .... ............... ..... ......... y ..... .........


— ........... . ......... .....
... ... ....... ....... je ........ .... .. ... ....., na
je no ........ ....... . ...... y .......... ...... . .......,
.. ce ....... ....... .... ..... .... je ...... ... ......, a
.... je .. ..... ....... .... ......... ...... y ......., .............,
...... 1896. ....... y ...... .... ......, . ... .....
....... .. ........ ...... ... ....... .......
.. ...... 1896. .. 1899. ...... je .. . ....... .. ...........
......... .. ...... ........ ... ....... ...... ...... »Tor-
rente« y ....... ....., a y ....... ........ ......... je ......
.. ...... ... ......... ....... .... je ....... ... ... .......
.... ........, ...... je .. ... y ......, a ......... ....... .
. ....... y ........ ...... ..., ... .... (........., ......,
.......) . y ....... ......., ... ... y ....... ..... ..........
..... ........ . .. je ..... ... ... ... .... ...........
......... (.. ......, A. ........, A. ........., .. ......., ..
.........), .... ... ..... ....... . ........ ..... .......
.... ....... .... ........... ...... y ...., ....... ......
(........, ......), ........ (....«...) . ...... ......... y
......... . ..........
...... 1904. ...... je ....... .. ........ .......... ..
........... ... ......... ...... y ......., na je ..... ... y
... ..... ......... ..... no ....... ....... . ... ....... .........
.. ......... ...... ......... je .. ........ ..........
...... ... ........ . ...... 1914. ....... ......... ...... ...
......., .... ..... .... ........ .... ...... .. ......
... ... je y ... ....... ....... y ........... . .........
..... .. ...... je ......... . .. je .... .... ............
........., .... .. ce .. ...... ...... y ..... ..... .......
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 9     <-- 9 -->        PDF

t Ing. ...... ........


.


... 5. ...... y ...... „.......".


... 6. ..... y ........ ....... (Fol. ing. Haueise.).
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 10     <-- 10 -->        PDF

414 f Ing, ...... ........


.... je ........ ... ..... .......... ........... ......
........ . .., ... je .. .. ............... ....... y ......
...... 1900. ....... .. ...... ......... ...... ..... ...... ..
....... ......, .... je ........ .. »Grand Prix«.


Kao ........ ... je ........ .... ... ......., ........ .
........ ....... ...... je ..... ........ ...... .... ce us
...., ... je no .......... ...... 1918., . ... ... ..... . .. ...........
...... ......... ..... . ...... y ............ ....
y ......., .. ........ y ......... ..... .......... ........


.. ...... .. .... 1921. ..... je ........ .......... ............
.... . ....... y ......., a .. .... .. .. .. .....
.,:.... 1923. ... je ........... ......... ...... y ......., . ..
.... ..... ..... je .. ........ ..... . ......... .. ..........
......... . ......... ........ ..... ... ..... je no .........
..... .. ........ .... ... ... ......... .... y........


.. .... ....... ... .. .... ......... ......... je ....
1922. ....... ... .... 3. ........


. ...... ...... ... je ..... ...... .... .. ......... ......
a ..... ........ ........ . ........ . .... je ........ ......
.. ....... ....... To. ... . ..... ..... . .. ......... ..........
........ ...... ......... .. je .... ......... .... ....
........... . ..........


....... ...... ........ ..... je y ...... 16. .... 1872..
... je ...... ....... ....., ..... ...... ...... . .. ... ....
1889. ....... ....... .. ...... 1889. .. 1893. ...... je .........
. ........ ........ ....... .. ....... ..... .. .............
y ...., ... je ....... . ... ......... ....... .......


...... 1893. ...... je y .......... ...... ... ....... .........
..... .. ....... ...... y ....... (Villach) y ........
a ..... .... ... ......... y ....., ... je ..... .. ...... 1896.
.... je ...... y ...... ......... ...... y ........


...... ..... . ....... ........ ...... ...... je y ......
..... ......., .... je ....... ..... ..... ... .......... .. .........
1923. ...... ce ... .. .... ........... . .. ... .... ....
....... .. ..... .... je ... ....., .. .. .... ........., ........
je ......., na je ...... .. 9. .... 1924. ..........., ... .... ..
je ........ ..... ...... ...... .... ....... .. ........, .. je
...... ..... ...... ........ ..... ......... ..... ... ....,


20. .... 1924. ........ je ..... ......... ..... ... .... .......
je ....... . ... .......... .....
... ..... ..... . ... .... je ..... ...... ...... y .........
......, y ..... je ....... ...... .......
..... ....... ......... . ..... ........ .... ........
.... .........!


.... .... .......
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 11     <-- 11 -->        PDF

t Ing. ...... ........ M5


... 7. ........ y ...... „.......".


... 8. ..... y ...... „.......".
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 12     <-- 12 -->        PDF

+ Ino. ...... ........


... 9. .......... u ........ y .......... .... ........ (Fol. G. Bronzini)