DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 30     <-- 30 -->        PDF

412 Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje


sveukupnih kulturnih radnja
Sjetv a Sadnj a Stanje
-
Ja
3
"3
H
1
2
G
-3
o
O
1896
1907
o
e
p
. 3
e 0
O
c ~ (0
a. o
Ci
Površina ha
1000.1
243.53 221.—
6 «
«L
. a
3 ´»
to>
c
23 "
a3 *
kg (hl)
400.—
Iznos
troškova
K h
9200 o
c
o a>
c 3 «>w
ro O
O
c
to
IM a.
o
a.
Površina ha
2450.—
632. -1085.,
o
°´S
3 a
3 o
— i-
> 2. G 0)
.^ .
*" .. 3_g
km.hiij.
2,750
Iznos
troškova
K | h
-
59850
-
-
.a
S
n
e
3
cd
s
. . _,-. o ra
s s
« 2
3875(S
e
o
ta.
ara
309
3 1908 356-
201. 624.
-8950 -770.— 1207.1 2,825 58490 -108 356
4 1909 417.87 256. -
6
665. -10000 -625.3 1435.6 3,637 64524 -135 560
5 1910 172.60 166.20 4204. 9354
´ 80 776.7 806-5 4,130 56098 -165 956
6 1911 160.56 38.20
10
3493. -: 9625 10 1314.— 980.3 6,100 71422 45 174 1010
7
8
9
1912
1913
1914
305.32
413.18
181.68
red.pl.
353.31
188 49
63. 12.52
0.52
19.02
762?.-
15
1599.-
2317.61014817
5952
45
74
48
1860.41
2791.69
1756 07
red.pl.
3643.21
1666.63
1710.01 i 7,669
1655.82 1
482.10 8 ´ 53 7
1366.66 7,63777093
89481
89419
46
04
09
191 1677
|
194 1856.50
181 1855.45
10
11
12
13
Sv
1915
1916
1917
1918
ega |
509.10
184.80
47.93
10. -
200.4
79.64
69. 49.-
i
3349.69
143. -
-
-
2798.-
1253 468.
-
-; 346. -!
l
1108-84 25.8962757
i 53
|
917 ! 67
1
3868
4491
76.036
46
U
34
203.94
11565
746.34
351.84
358.57
171.95
326.6
105.68
12596.23
564.94
609.17
131.34
255.81
116,15
119.82
22
9937.59
—,775 1 14424
1,769
1,200
1,093
49,122
25534
18667
29028
654.032
07
05
79
10
05
189 1896.—
138 1444.110
1267.05
78 956.95
-s


Prema tomu za ukupno 3349.69 + 12.596.23 = 15945.92 ha po odbitku do 1906,
obavljenog pošumljenja od 3450 ha = 12495 ha otpada na 1 ha = 109.72 t. j .
okruglo 110 kruna sveukupnih troškova t. j . sjetva odnosno sadnja, uključivo odgoj
i njega biljaka u bašćama, prenos, sadnja, dopuna i njega ove uključivo troškovi
zagajenja.