DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 3     <-- 3 -->        PDF
Broj 8. Šumarski List Qodina 48.


Paoao Bilić, šumarnik (Sarajevo):


Gospodarenje u bos. herc. šumama,
njihovo podizanje i pošumljivanje.


„Nema šume bez kulture,
niti kulture bez šume" !


Putnik, dolazeći s bilo koje strane u ove od prirode toliko nadarene
krajeve, gdje je slijev mediteransko-pontičke i alpinske
flore, te sretajući skoro na svakoj željezničkoj stanici ne samo pojedina
kola, nego i cijele vozove drveta i produkte njegove, a prolazeći
opet kraj preduzeća kao što je ono u Zavidoviću, Han-Begovu,
Ilijašu, Palama, Sjetlini, Ustiprači, Hadžiću, Tarčinu, Turbetu,
Banjoj-Luci, Teslicu, Dobrlinu i Drvaru, koja se bave preradom
drveta — čudom se pita, odakle toliko prirodno blago?


Pa i samog stručnjaka, koji po prvi put prolazi ovim krajevima,
zapanjit će to neizmjerno, tako rekuć bioskopsko prometanje
toga, stoljećima nagomilanog, a sadanjem naraštaju u amanet
i baštinstvo dospjelog prirodnog bogatstva, koje je obzirom
na raznovrsnost, dimenzije kao i kvalitetu jedinstveno tako, da
se u dosta slučajeva mogu s njime mjeriti još samo divovi drugih
prašuma izvan evropskog kontinenta. U dokaz tome može poslužiti
činjenica, da je za vrijeme svjetskog rata četinjasto drvo izvažano
za mornarske svrhe u Belgiju u dimenzijama, gdje je stablo u duljini
od 18 i 20 m još imalo priječnik na tankom kraju od 60 cm, a
koje nije nikakva rijetkost, kao i to, da se nađe ovdje do 400 god.
starih šuma, sa 800—1000 i više m3 po ha!


Ovo će iznenađenje biti to veće, što se prema vidiku sa ovih
komunikacija izmiče njegovom dohvatu jamstvo za mogućnost tolikoga
iskorišćenja t. j . šuma kao takovih. Naprotiv, padaju u oči
tom prilikom svakom već na prvi pogled one često do skrajnosti
devastirane nepregledne površine šikara ili same golijeti, kao
ostaci nekadanjih, a u dosta slučajeva još doskora, takoreći do
jučer, tamo bivših krasnih šuma.


Tako je n. pr. poznato, da je Dubrava kod Stoca u Hercegovini
(oko 5000 ha) bila hrastovina, koju je polovicom prošlog stoljeća
jedan trgovac drveta iz Trsta iskorišćivao, dok je danas šikara,
gdje se može jedva zec sakriti. Tako se općenito drži, da su
Mlječani začetnici devastacija na kršu.


Po Ballifu (»Meliorationen1 und Cisternen« 1896, 1899, I. i


II. dio, te »Organisation du Service météorologique au Bosnie et
Hercegovina et résultats des observations sur le pluie, Paris 1919),