DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 26     <-- 26 -->        PDF

408 Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje


Za tu površinu treba godišnje za presađivanje u kvadrat po


jedan i pô metara udaljeno po formuli N = P : a2 = 1,326.000 biljki.
Za 1000 jama treba da se iskopa 4 nadnica.
Za 1000 biljka da se iskopa, sortira i zapakuje treba 0.25


nadnica. i ! ; i i´l ´ Al i
Za 1000 da se presadi treba 3 nadnice.
Za « « « ukupno 7.25 nadnica.
Za 1,326.000 biljki treba 9614 nadnica. Za vrijeme od 30 dana


trebaće dnevno 320 nadnica.
Za površinu sjetve trebaće:
Za slabo nagrebanje tla za 1 ha treba . 4.35 nadnica
Za sjetvu po 1 ha treba 1.74 «
Ukupno za 1 ha sjetve 6.09 «


Za ukupnu površinu od 386 ha trebaće 2350 nadnica.
Otpada na 1 mjesec radnog vremena na jedan dan okruglo
2350 : 30 = 78 radnika. Pribrojiv k tome dnevnu potrebu radnika pri
presađivanju 320, to iznaša ukupno broj dnevnih radnika kroz mjesec
dana 398. Ovo je tehnički nemoguće sprovesti, da se u proljetno
doba, gdje težaci i za sebe moraju da rade i na ovako kratko vrijeme,
da se sakupi dnevno 398 radnika. Da se stavi nadzor nad tim


radnicima predpostavivši, da se za svakih 20 radnika postavi nadzorni
organ, trebalo bi dnevno uposliti skoro 20 nadzornih organa,
a i to je nemoguća stvar u našim prilikama.1 Ako firma želi, da se


bavi poslovima pošumljivanja, onda bi se moglo jedino tražiti od
nje, da za vrijeme sezone pozajmi šumskim upravama onaj broj radnika,
koji bude potreban. Ali da firma sama obavlja posao pošumljivanja,
mora se alimine odbiti, jer bi odatle nastalo samo neugodno
natezanje sa firmom.


Iskustvo je pokazalo, da su paljevine većinom nastale na golim
sječinama. Razlog tome je i to, što su naše ispašinske prilike
još nesređene. Poslije sječe se stavi sječina u zabranu ispaše i to
tako dugo, dok biljke ne odrastu od dohvata gubice mala.


Uslijed jačeg otvorenog žarenja sunca i plitkoće tla u kasno
ljeto ili početak jeseni trava je tako suha, da odmah zahvati vatru
i neobičnom se brzinom širi dalje. Nešto slučajem, a nešto namjerno
od strane žitelja, da dobiju veću ispašu svake godine, izgore
velike površine i to uvijek kultivisanih golih sječina tako, da nastaje
opasnost i za okrajne cijele sastojine od vatre. Poveća vati
površinu golih sječina znači isto što i pove ćavati
površinu paljevina. Da se tome izbjegne, potrebna
je zaštita od direktnog jakog žarenja sunca, pa se trava i
korov neće nikad tako osušiti pod zaštitom starog drveća kao na
goloj sječini, a tim je i opasnost vatre umanjena.


1 U Karpatskim šumama dodjeljuju se šum. upravama radi nadzora nad
pošumljenjem za vrijeme sadnje svi mladi stručnjaci, zaposleni u taksaciii. Ovo
se tim lakše provodi, što se zimski taksacioni poslovi do tog vremena posvršavaju,
a vanjski se još ne mogu početi radi velikog snijega. Ova je praksa pokazala
vanredne rezultate. Op. Ur.