DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje 407


sastojina, određenih za prijeborni sijek, uz eventualnu obvezu,
da ono samo vrši pošumljivanje.
Pretres i zaključak ovdješnjih stručnjaka u tom predmetu
vidi se iz slijedećeg:


I.
Ugovorno područje preduzeća Dobrlin-Drvar obuhvaća površinu
od 75.973.99 ha. Od ove površine odpada do sada na paljevine
. 1823.33 ha
i golijeti 207.80 ha
ukupno . . 2031.13 ha
odnosno godišnje 203 ha.


II.
Ovome treba pridodati i sječine koje treba djelomično umjetno
pošumiti 4401.80 ha
odnosno godišnja površina po osnovi za kultivisanje 440.18 ha


III.
Tekuće godišnje sječe, kako i sama tvrtka tvrdi ima 20%
od sveukupne površine sječe sa intenzitetom sječe od 70 do 80% i
više, što znači gola sječa, jer je potrebno umjetno pošumlivanje.
Površina gole sječe ukupno iznosi, kako se po elaboratu predvidilo,
15.194 ha.


Ugovorno vrijeme 60 god. Onda iznosi popriječno površina
god. gole sječe, koju treba godišnje umjetno pošumiti


15.194:60 = 253.25 ha
Ako ovoj površini pridodamo po osnovi za kultivisanje površinu,
koju treba godišnje nanovo pošumiti kao pod I. 203 ha, to
onda ukupna površina, koju valja godišnje umjetno pošumiti u tome
području iznosi 457 ha.


Iskustvo je pokazalo, da je uspjeh kultura nakon umjetnog
pošumljivnja u tome području popriječno 60%, što znači, da treba
u gornjoj površini od 457 ha sa 40% povećati kao popravak t. j .
za 184 ha. Sveukupna površina, koju bi trebalo godišnje pošumiti,
iznaša dakle 641.08 ha. Da se dobije čitava slika godišnjeg rada ..^
šumljivanja u ovim područjima, treba još dodati popravke, koji se
moraju po osnovi za poumšljivanje godišnje popraviti odnosno nadopuniti
kao pod II. 440 ha.


Ako se ovi popravci popriječno uzmu sa 30%, to bi reducirana
površina iznašala godišnje 130.77 ha. Ukupn a površina ,
koju treba godišnje pošumiti je 772 hektara.


Vrijeme, kada se može ovaj posao vršiti, je proljeće i jesen.
Pošto su ovo većinom visoki grski krajevi, koji leže u dubokom
snjegu od novembra do aprila, preostaje radno vrijeme za 1
mjesec dana, a u najboljem slučaju 2 mjeseca. Predpostavimo da
dvije trećine površine treba zasaditi biljkama, a polovicu sjetvom,
prema tome će otpasti na godišnje umjetno pošumljivanje presađivanjem
površina od 514 ha.