DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje 405


drveta. Protivno dosadanjoj praksi imalo bi se u prvom redu ovo
mlade drvo skroz isjeći te sastojina prorediti.


Odmah iza toga bi se imalo pošumljenje provesti, a cijela
sastojina tj. staro i za sječu zrelo drvo tek onda odstraniti, pošto
bude umjetno pošumljenje pod njegovom zaštitom uspjelo.


3. One sastojine, koje su na mršavom tlu i eksponiranim položajima,
pa bi trebalo prijeborni sijek voditi i samo vaditi najstarija,
boležljiva i takova stabla, koja nijesu više sposobna za produkciju
sjemena. Pri tom da se izvadi najviše 55—60% mase cijele
sastojine. Tamo, gdje ne bi uspjelo prirodno pomlađenje, ima se
vještačkim načinom pošumiti.
4. One sastojine, koje su na kamenitom, krševitom tlu ili
stijenama i strminama, imalo bi se odustati od redovite sječe i
vaditi samo oštećena stabla. (Zaštitne šume).
U pogledu vjetrobrana mišljenja je, da im on ne može priznati
onu vrijednost, u koju se svrhu ostavljaju, pa ni onda, ako bi se
htjelo ostavit zalihe starog drveta.


Konačno je izjavio, da on nije u stanju ova navedena i označena
kao »moderna« načela bez višeg odobrenja i privole firme
uvesti, a pokrenuto pitanje bi se osim toga moglo tumačiti, da nije
toliko u interesu fiskusa koliko firme, te je tražio autoritativno
mišljenje drugih stručnjaka, za koje je bivše financ. kao zajedničko
Min. za B. i H. gore spomenutu dvojicu izaslalo.


Prelazeći preko kritike naziva u gospod. osnovi o vrsti sječe
i samoj toj osnovi, iznijeli su isti svoje uvjerenje, da se je na nr. u
Klekovači, gdje je propisana i vođena gola sječa, prilični pomladak
stvorio ostavljanjem svih stabala ispod 40 cm prsnog
promjera i ako su ova vjetrom postepeno bila oborena. Samo u
kamenitim i vjetrovitim položajima je ostatak (Oberhalt) ostao
bez učinka, odnosno sasma poharan, jer se je naglo lišio zaštite, a
trebalo je bilo odmah primijeniti drugi način sječe, čim se je
ovaj pokazao štetnim.


Oni ne mogu zagovarati ovaj način sječe »Kahlhieb mit Oberhalt
« i to tim manje, što se mjestimični neuspjeh i pustoš nemaju
pripisati ovoj doznaci, nego da greška leži u šablonskoj metodi
i primjeni sa strane šumske uprave. Zauzimajući stanovište
prema napred izloženom od strane predlagača, oni su sporazumni
sa vođenjem takih sječa u sastojinama, koje bi spadale u 1. kategoriju,
a gdje se prirodno pomlađenje sastojina može očekivati sa
sigurnošću, te bi ga dapače trebalo kao načelo usvojiti i to tim
više, što za umjetno pošumljenje preostaje i onako mnogo golijeti
i plohe, a zahtijeva ogromnih novčanih žrtava, dok ondje, gdje je
uspjeh vještačkog pošumljivanja dapače u dvojbi, pozivljuć se na
žalosna iskustva (iible Erfahrungen), ondje zagovaraju prirodno
pošumljenje.


U ostalom se u glavnom podudaraju mnijenja, ali ovi, naglašujući
potrebu odgoja sastojina prirodnim pomlađenjem, u tu
svrhu preporučuju vrlo opreznu, odnosno opetovanu doznaku, dakle
strogi prijeborni sijek Tako n. pr. za šume 3. kategor. odo