DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošmnljivanje 403


Ovdješnji su mjerodavni stručni krugovi predviđali katastrofu
bosanskih šuma, ali nijesu imali dovoljnog autoriteta, a kasnije
niti volje, da se odupru takom postupku znajući, da su uzaludna
sva nastojanja oko promjene sistema gospodarenja, jer bi
privatnici i poduzeća na najkompetentnijem mjestu našli .zagovornike
njihovih interesa, koji bi u takom sporu obično kao pobjednici
izašli, a zbog hrđavo sklopljenih ugovora bi redoviti i sudbeni
procesi ispali na štetu erara (Štajmec-Srednje dobio kao odštetno
ugovorno područje Okruglica-Vareš, Štajnbajs područje
Janja itd.) U ostalom su se i sami stručnjaci u tom znatno razilazili.


U dokaz svega toga može poslužiti primjer s jednim od najvećih
takih područja-firma Štajnbajs, a prema ekspozeu stručnjaka
austrijskog dvorskog savjetnika Klousnika i ugar. šum. nadsavjetnika
Mužnaja.


U početku 1893. glasio je ugovor sa operatom i gospodarskom
osnovom, koje je izradio direktor Bretšnajder, a bivša ga zem. vlada
priznala samo na područje šuma t. zv. Crna Qora, Grrneć, gdje
su prijašnjih godina sjekli pravoužitnici drvo za njihovu potrebu
i za dobivanje cjepke robe (šimle, duge i si.), te tako proređene,
bile obilato pomlađene. U tim je firma iskoristila sve staro drvo,
koje je već pomladku smetalo.


Ovo je zadivilo Austr. šum. društvo prilikom njegove posjete
1895. u onim šumama, te su se čuli glasovi i želja navodno
iz iskustva, postignutih u drugim prašumama iz gospodarskih, ali
još više iz financijalnih razloga, da se ove prašume što brže iskorišćuju
i privedu pravilnom gospodarenju (Umwandlung der Urwalder
in Wirtschaftsbestânde).


Izgleda, da je ova pobuda bila mjerodavna kasnije kod; sa
stavljanja gospodarske osnove za cijelo današnje ugovor, područje.
God. 1900. obnovljeni ugovor povećan je na Klekovaču, Unac
i Sanu, zatim Osječenicu Vijenac, Šator i Srneticu), jer u uređajnom
operatu za 30 god. razdoblje tj. 1900.—1929. gosp. razr. B.,
u kojem je primijenjena spomenuta gosp. osnova od Bretšnajdera.
gdje spada samo iskorišćenje na ugovor, a koje plohe su glavni
i pretežni dio tj. jezgra ugovora, — bila je propisana skroz gol i
sije ča.


Samo u gosp. razredu C tj. zaštitnim šumama u visovima i
strminama, gdje je tlo stijenovito i pećinasto, predviđena je prijeborna
sječa.


Kroz cijelu sječnu osnovu vuče se kao crvena nit gola sječa
i tomu razjašnjenje »Gola sječa sa pričuvcima za osnutak novih
sastojina sposobnih mlađih, snažnih čet. stabala i za zaštitu tla
potrebne bukovine«. (»Kahlhieb mit Oberhalt der zur Neubestandesbildung
tauglichen jiingeren wuchskrâftigen Fichten und Tannen
sowie der zum Bodenschutz nôtigen Buchen«).


Radi pošumljenja kazato je u osnovi »poslije sječe odmah
smrčom i jelom zasijati po snijegu«. (Scheesaaat).