DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Šumarski lisl


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—5 tiskanih arakaČlanovi
redovn i J. Š- U- dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog
god. doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagač i a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din.
b) „ „ „ 100 DinČlanovi
utemeljitelji i dobrotvori dobivaju ga nakon jednokratnog
doprinosa od 500 dot 3000 Din.
Pretplata se šal je .. članove iz Slovenije na Podružnicu J. Š. U.
u Ljubljani na ček- broj 11.054 ili po poštnoj nakaznici, za sve ostale pak
na ček. J. Š- U. 34-293 ili na adresu blagajnika: Zagreb, Vukotinovićeva
ulica 2.
Uredništvo i uprava nalazi se u Šumarskom domu Zagreb» Vukotinovićeva
ul. 2- Telefon 6—60.
Za oglase plaća se:
Za s t a 1 n e oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase:
*/i strana 500 (petstotina) Din. ^t strane 175 (stosedemdesetpet) Din.
>i strane 300 (tristotine) Din. */8 strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašivanja daje se 15%, kod šesterokratnog 30% i kod
dvanaesterokratnog 50% popusta


Sakupljači oglasa dobivaju nagradu-


KR. PRODAJA BARUTA


INDUSTRIJA ORUŽJA
BOROVNIK I VRBANIC


ZA G R EB


1 Jurišićeva ulica 9. Prodaja svakovrsnog


oružja, municije 1
lovačkih potrepština-


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u
puškarsku struku, kao i montiranje dalekozora


| Vlastiia tvornica pušaka u Boro viju (Ferlach).


f^j Prodaja na veliko 1 na malo. .