DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Gospodarenje u bos, herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivan.´e 397


gleci


miti, a koje su već posumljivane koncem 1914.


O d tog a j e
Zagajeno obnovljeno sa crnim
borom
Ukupno P r i m e d b a
Ha m2 Ha m2 Ha .2 Ha m2
56
240
59
155
240
147
270
36
99
111
700
35* 32
25*
5
5000
6500
75.0
56
240
59
155
240
147
302
61
99
111
5000*
7200
* U postojećoj zabrani
i zida 6295 m2
* U postojećoj zabrani
82
110
110
100
223
197
150
100
50
97
1:0
588
100
631
180
75
46
456
90
445
378
3340
158
214
129
700
1000
6
10
334
4
15*
67
8*
21
2300
7500
7220
800
6100
82
114
116
100
223
218
150
100
50
97
180
989
100
631
180
75
46
456
90
465
378
3340
158
214
155
2800
7500
7220
700
1000
610o
* U postojećoj* U postojećoj
zabrani
zabrani
9642 2400 385 181 42920 10155 7520