DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 10     <-- 10 -->        PDF

39d Gospodarenje u bos. herc. šumama, njihovo podizanje i pošumljivanje


popisa od 1920. manjkaju, ali se može sa sigurnošću uzeti, da je za
vrijeme svjetskog rata opali broj stoke, gornju šifru opet dostigao,
a u nekim slučajevima možda i prekoračio.


Iz istog proizlazi, da je i kod opadanja ostalog blaga konstantan
porast koza, toga za šumu najopasnijeg neprijatelja, i to baš
u krajevima, gdje bi se to moglo najmanje trpjeti, t. j . u Hercegovini.


Prema tomu se može zaključiti, da su mjere, koje je bivša
uprava u obliku povišice poreza 1888. uvela i 1893. pooštrila, dignuvši
porez od 20 fil. na 50. a kasnije 1 krunu po komadu koza,


— bile finansijske, a ne šumsko zaštitne prirode, gdje je umjesno
jedino mjerilo ograničenje potrebe spram snage tla, a ne obratno,
i da bi trebalo mjesto neograničenog izrabljivanja to pitanje regulisati
i pravilno iskorišćenje uvesti.
U pogledu samog podizanja ovih gore spomenutih devastiranih
kao i u opće u pogledu ostalih šuma dosadanji poduzeti rad
vidi se iz slijedećeg.


I. podizanje golijeti i šikara.
U početku se je radilo samo na zagajenju takovih ploha, gdje
su troškovi bili neznatni i većinom je rađeno šumskom robotom
(mjesto šumskih šteta).


Prema službenim podacima bilo je 1906. u cijeloj zemlji zagajenih
šuma 58.700 ha uključivo 3450 ha vještačkih nasada; od
ovih otpada na okrug tuzlanski sa 6 srezova oko 7.500 ha hrastovih
branjevina, gdje se proreda i po drugi put vodila.


Zabrane se protežu u glavnom na isključenje paše, a svrha im
je zaštita resurekcije ili priprava za istu, a po potrebi opskrba pučanstva
s građom i ogrijevom te eventualno i brsta.


Na šikare otpada:


u okrugu sarajevskom 7.300 ha


« « Bihać 2.215 «


« « Tuzla 7.530 «


« Travnik 11.790 «


« « Mostar 6.235 «


ukupno 28.500 ha


Ove brojke, koliko su god u svojoj apsolutnoj veličini impozantne,
to se ipak gubi njihov nimbus ako se uzme, da je s vrlo
rijetkim iznimkama, (kao u Duvnu, pokusi oko Sarajeva i Ljubuškog)
žalibože polučen vrlo slab uspjeh. Tako su mnoge zabrane (kao
na pr. ona u Uncu—Drvaru od 300 ha gdje i nakon 30 godina ne
samo da se nije ništa napredovalo, nego je još i bivša šikara na
žbun dotjerala) — ostale samo na papiru, a da ironija bude veća,
narod sam zagovara ove, t. j . zabranu sječe, ali traži slobodnu pašu
koza, koja se i dozvoljava.


Glavni uzrok svemu tomu ima se tražiti i u prije ocrtanom,
odnosno u pomanjkanju novčanih srestava. Radi ovog se je u po