DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Mladenoff B., Vraza, D 50.— za g. 1924.; Jekić Jovan. Skoplje. D 45 — za g.
1924.; Marjanović Milorad, Skoplje, D 50.— za g. 1924.


Pomagači: Holobar Milan, Varei, D 25.— za g. 1924.
Pođupiratelji: Vago Karlo, Paka, D 57.—, D 50.— za g. 1924., D 5.— upis,
1) 2.— za pravila; Weiss Vladimir, Ljeskovica, D 55.—, D 50.— za g. 1924., 1)
5.— za upis; Vadass Đuro, Ljeskovica, D 55.—, D 50.— za g. 1924., D 5.— upk;
Jovanović Teoîil, Rostuše D 100.— ; Schvab Rudolf, Rasinje D 100; Jovanović
Gavro, Prilep, D 100.— ; Teodosije Tevda Krstić, Skoplje, D 100.—.
Pretplatnici: Sresko poglavarstvo, Maglaj, D 50.— za g. 1924.; Središnjica
t´eško-Jugoslav. knjižare, Zagreb, D 50.—, za g. 1924.; Šumska uprava, Turbe,
D 100.— za g. 1924.; Šumarija, Nemila, 97.50 za g. 1924; Šumska uprava Prača.
Sjetlina, D 100.— za g. 1924.; Šumska uprava grada, Požega, D 100.— za g. 1924.;
Gradiška im. opć., N. Gradiška, D 100.— za g. 1924; Gospod, ured brodske im.
opć. Vinkovci, D 100.— za g. 1924.; Kotarske šumarije br. i opć. i to: Trnjani.
opć., Vinkovci, Rajevo selo, Otok, Brod niS., Pleternica, St. Mikanovci i Bač po
D 100.— za g. 1924.


SJEDNICA J. Š. U. u NAŠICAMA.


Dne 24.—26. ov. mj. održana je u Našicama 4. sjednica upravnog odbora


J. Š. U. Radi kratkoće vremena ne možemo ovaj put donijeti detalje ove sjednice
te spominjemo samo dvije najvažnije točke.
Upravni odbor je s velikim negodovanjem primio na znanje tužbe iz raznih
krajeva naše države protiv razvrstavanja šumarskih činovnika i službenika
te je odlučio, da povede najenergičniju akciju protiv zapostavljanja šumarske
struke, koja je ovim razvrstavanjem između svih struka najosjetljivije pogođena.
Izabrana je deputacija iz svih krajeva države, koja će predati lično predstavke i
proteste kod Ministarstva Šuma i Rudnika, Ministarskog Savjeta, Državnog
Savjeta i Narodne Skupštine. U tim predstavkama izložit 6e se nepravde, koje
su nanesene šumarskoj struci samom uredbom o razvrstavanju činovnika, a koje su
nepravde još i potencirane nedosljednim i ničim neopravdanim postupkom komisije
,koja je provodila razvrstavanje. Tužbe se iznose protiv razvrstavanja u
svim kategorijama. Tako su u prvoj kategoriji došli mnogobrojni činovnici na
mjesta, koja su za 2—3 grupe niža od položaja, koji im pripada i koji su do sada
imali. Križevčaru i apsolventi sarajevske srednje škole došli su u II. kategoriju,
akoprem im po čl. 230. Zakona o činovnicima pripada mjesto u I. kategoriji prema
službi i položaju, koji zauzimlju. Pa i činovnici III. kategorije nisu razvrstani po
grupama onako, kako bi to zahtijevale godine njihove službe.


Cijeli zahtjev .1. Š. U. u tom pogledu ići će za tim, da se ovo razvrstavanje
poništi.


Između ostalih točaka dnevnoga reda spominjemo zaključak, donesen povodom
poznate predstavke Zem. Saveza Industrijalaca u Zagrebu, objelodanjene
ti 593. broju »Drvotržca«. Taj zaključak glasi:


»U zadnje vrijeme sve se češće opaža nastojanje, da se iz djelokruga šumarstva
istrgnu poslovi tehničke prirode i eksploatacije šuma, koji se i po teoretskoj
izobrazbi pripadnika ove struke kao i po praksi cijelog narednog inozemstva
smatraju integralnim dijelom šumarstva.