DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


skog u Slatini i kod vlastelina Elemira Andrije Jankovića u Suhompolju. Godine
1916. prešao je službu vlastelinstva Pakrac Buč-Kamenko.


Pokojnik bio je pravi tip idealnog šumara, lovca i druga.


Došao je u Pakrac upravo u pravi čas, gdje je kao idealan šumar našao
pobude i u samoga vlasnika u pogledu pošumljivanja i racijonalnog šumskog gospodarenja.
Ako se pored savjesnog i požrtvovnog rada pokojnoga uvaži i odlučna
volja posjednika za provađanje kulturnih radnja, valja priznati, da se te radnje
zaista obavljaju onako, kako i treba.


Takav nesebičan rad svojega savjesnog i požrtvovnog činovnika znao je cijeniti
i sam službodavac te se obitelji pokojnika u dobroj mjeri odužio i moralnom
i materijalnom pripomoći. Ovakav postupak trebao bi da potakne i ostale
posjednike da dostojno nagrade svoje marne činovnike.


Vječna slava milom pokojniku, koji je bio izraziti primjer idealnog šumara
lovca i kolege. Slava!
Ing. Rudolf Kolibaš
šumar, savjetnik.


Ing. Dušan Šljivić, šum. inžinjer direkcije šuma u Sarajevu umro je u cvijetu
mladosti naglom smrću.
U njemu gubi J. Š. U. vrijednog redovnog člana.


Počivali u miru !


. -,
I Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja i


Šumarski muzej otvoren je za one, koji stalno obitavaju u
Zagrebu, svake nedjelje od 10 do 12 sati. Za posjetioce, koji ne
obitavaju stalno u Zagrebu, otvoren je muzej svaki dan uz prethodnu
najavu kod potpisanoga.


U Z a g r e b u, 16- aprila 1924.


Upravnik muzeja


Prof- dr. Aleksandar Ugrenović.


ISKAZ
priloga sakupljenih u lond za propagandu šumarstva Jugoslov. šum. Udruženja
u Zagrebu po g. šumarniku Milanu Bajiću u Sarajevu.
Ing. Petar Marković, š. ing., Bugojno D 515.— ; Franjo Neuvirth, nadšumar,
Bos. Krupa, D 150.— ; Mihajlo Vujkov, podšumar, Prozor, 75.— ; Mavro Montecucolli,
podšumar, Olovo, 920.— ; Alojzije Dominik, šumar, Fojnica, D 115.— ; Radovan
Novaković, nadšumar, Mostar, D 175.— ; Mavro Montecucolli, šumarnik,
Olovo D 1000.— ; Mavro Montecuccolli, šumarnik, Olovo D 750.—; Petar Vasić,
šumar, Glamoč, D 160.— ; Stevo Barudžija, potšumar, Lljubinje, D 80.— ; Petar
Marković, š. inž., Bugojno D 789.— ; Josip Gelić, šumar, Varcar-Vakuf D 62.— ;
Mato Piftović, šumar, Bjelina D 1000.— ; Marko Babić, š. inž., Han-Kumpanija D