DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Službene vijesti 321


Eissler i Ortlieb< u Zavidovićima i to na izričiti zahtjev radi velike uštednje na
vremenu i troškovima oko mjerenja i sa odobrenjem Direkcije šuma u Sarajevu.


Ma da se pokusi tiču samo bosanskih prašuma, to je pisac ipak na tako
različitim stojbinama i sastojinama različitoga obrasta i smjese mogao ustanoviti
tako očevidnu zakonitost u rastu i masi same deblovine. da sluti, da će se ova
zakonitost manje više netaknuta pokazati i u kulturnim šumama susjednih pokrajina,
koje se već decenije i ""*..´´ ^. gospodarstvenim načelima iskorišćuju.
Ako se to dokaže, onda će ova metoda ustanovljenja dobrote sastojine po masi
deblovine i sa znanstvenoga stanovišta pokazati opću upotrebljivost za bjelogoricu,
a osobito za bukvu.


*
Čitatelj mora uvažiti, da se ovdje radi o prašumama, gdje priroda stvara
uvjete za razvoj stabala, dočim čovjek uz ove prirodne uvjete staništa odgaj a
stabla odnosno u prvome redu debla.
Nema zapreke, da se za određenje boniteta sastojin e i to u prvome
redu kod listaša mjesto ukupne mase ili mase drveta do promjera od 7 cm ili
mjesto visine sastojine uzme masa deblovine, kao onoga dijela drvne mase, koji
je za nas od najveće važnosti i koji se dade mnogo lakše ustanoviti od mase cijeloga
stabla. Raznim uzgojnim mjerama poboljšat ćemo bonitet ili ćemo ga propuštanjem
ovih mjera pogoršati, što će biti od upliva i na količinu deblovine kao
i na razmjer deblovine naspram krošnjevini, koji — kako je poznato — ovisi o
raznim okolnostima, kojima se služimo pri odgajanju sastojina.
Ne slijedi pretpostavka, da se dvije sastojine, koje se podudaraju u masi
deblovine najviše zastupanoga debljinskog rasreda, moraju da podudaraju pogledom
na masu deblovine i u svim mlađim i starijim dobrim razredima; ono je pako
primjedba više teoretične, nego li praktične naravi, jer je za približno određivanje
mase starijih sastojina dakako u prvome redu mjerodavnija masa najviše zastupanoga
debljinskog razreda.
*
Bili smo se vanredno zabrinuli, da će znanstveno predočenje ovoga djela,
koji je Montecuccoli bio navijestio u svojoj knjizi,´ ostati neobjelodanjeno usljed
njegove iznenadne smrti, kako međutim čitamo u 5. broju onoga lista, prispio
je uredništvu već taj prikaz, u kome je pisac htio da objelodani za one, koji se sa
znanstvenoga gledišta zanimaju za temelj i sastav ovih tablica potanje podatke o
zakonitosti uzrasta deblovine zajedno sa´ grafičkim krivuljama. Očekujemo velikim


zanimanjem objelodanjenje ovoga prikaza i mišljenje, naših naodličnijih stručnjaka
u tome predmetu.
Slava mu!
Dragutin Ve9cly


profesor.


f Vaclar Novak, šumarnik, vlastelinstva Pakrac, član našeg udruženja umro
je 4. maja o. g. u 50toj godini svoga života.
Pokojnik bio je rodom iz Češke (mjesto Ledeč). Nakon što je svršio sreddnju
šumarsku školu u Pisku (Češkoj) i dvogodišnju šumarsku praksu kod jednog
češkog šumskog velikog posjednika, nastupio je godine 1898. mjesto šumarskog
pristava kod bivšeg vlastelinstva virovitičkog (Schaumburg-Lippe.)


Kod virovitičkog vlastelinstva služio je pokojnik sve do prodaje tog vlastelinstvag
(godine 1912.). zatim kod vlastelinstva Ivana-Draškovića-Trakošcan