DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 35     <-- 35 -->        PDF

......... ........


I Literarni pregled.


.......... .......: ........ ...., ....... 1923. 4. ......, ...... 200.—
.......


.-. .......... ......., ..... ........... ........ ............
y .... . .... ........ ........ ..... ...... ........ ..... je .. ........
.......... ......... .......... .......


........... ...... . .......... ....., ..... ... ......., .......
...........-....... ........, ..... ........, .. je ...... ....... »..
.... ........ ....... . ....... .......... ......... ........, .... ;t
....., .........., .......... . ................ ....... y ..........
......«.1


Te ..... ...... ....... .... je ..... . y ... ..... .... .... .....
......... ............ ........, .... .... ce .... . .. ........... .......
. ........... ....... y ......... ...... ...... ..... .......


. ......... je ....... ....... ........, .. .. . ..., ..... ........,
..... . ...., .. ........ .. ... ............ ........ . .........
......... ....... To .. ..... ........ ...., .... .. .... ...... .........
....... y ......... ..... ........


Beh je ...... ........ ........ ..... ......... ........ . ...
........; ........ je ......, ... ......., ......., .. y .... ..... .
.......... .......... .... ....... .......... ......, ... ........ ............
. .......-........... ........


.. .. ....... je y .... .... ..... ..... ...... . .......... ......
....... ... .. ...... ......, lia . ... ........ ...... .... ..... .....
...... ...... je ..... .. ...... .... ..... ........ ......... . ............
..........


. ............ ....... ...... ...... ...... je ...., a .... .
....., ...... ........ Taj je ..... ........ ...... ... ...... .......
.... ce ... ...... y ..... ........ ..... ....... . ........... .......
. ......., ..... ........... . .......... ......., ..... ...... ......
...... ......... ....... ... ..... ...... ......, ...... .. .....´;.
......... ....... .. ..... .... y .......... ... ... .. ... ....... ..~
...... ....... . ...... .... y ......... ..... .......


. .... ....... ....... .... .... ........... . .... ......
.. ........... ....., .... ....... .... . ... ..... ..... ..... ............
.......... ..... je .... .......> ../ .... ........ . ..... ..
......... ...... ..... .........; ............. ...... ...... . ........
......, .. ....... ....|... . ...... ........ ..... ........ ..
......... ....... ..... .......... . .. ....... ........ ........ ...
.. .. ........, ... .......... ..... ........ ............ ........ ..
..... ...., ... ......, ........ ..... ...., ......... ....... . ......
......, .... .. ....... .... .. ........ .. ..... .....


1 .... ......... .........., ...... .........


3
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 36     <-- 36 -->        PDF

......... ........


....... je ....... ....... ........ ........... ..... y ......,
... ........ ... ......... ......, .... ......., .... ... ...... y ....\.
itpajcBHMa .... ......... .. ce ... .. ...... ....... ........ ........,
....... .. ........ . .....: .........., .....´-.., ......, ..........
... . ...... ...... ..... ......... . ......... ....... .. ..
... ......, .... ...... ......... ..... . ....... .... ......., na ..
....., .. ce ne ......... ...... .. ........, ..... ...... .. ........
.... ...... ........... ....., .... hc ..., ......, ....... .......:


»......... ........... .....1 ...... je y ....., .... y ......
..... ....... .... ....., ..... .... y .......... ..... Ha ..... .......,
..... ......... ........ ...... . ........ ...., .... .. ... .....
... y ......, ..... ....... . ......., ....... ce .... ........ ....,
........ . . . . . . . . y . a . a a ........ ............., .... ce ........
.... . .....^......«


»............ je, ...... ...., ...... ...... .. ...... ......, .........
.. ......... .... .. 1.500 ...... ...... ... ......«


»..... ......2 (1168) ....... ..... ... ......., ....... . ..........
.... .. ...... ......... Ha ...... ...... ....... .. .....,....
... ..... .... ......., .... . ....... ......., .. ......... 3I..........
«


».......... ...... ....... je .... ...... .. ....... ................
....... Guillaume Adam3 (1332), ..... ......... . ........ .>.....
»......... .....« .... je .... ....... ...., ......, ......., .......
. .......«


».. ...... ce ...., .... .... .... ...... ... .... .... .......
......... ..... . .... ce ...., .... ......... ...... .... ..... .........
...... . .... .... ........ pacnp´e . ........, ..... ......,
............, a . ....... .. ..... ......, ...... . .....


... .... ........... ce .... .. ...., ....... . .....-..... ....,
.... ..... ........ (raj) y ....... ......... ............. .. ce ...
...... ........ ........ .... (......) ....... .. .... ..... ...´
........ .. ...... .... .... .. .... ........ ...., ..... .. ce .....
...... ...... .... ..... .. ........ .... ........ .. ce, y ... . XIV.
......, .. ........, ... . ....., .. ........ (..... ....), ..... (.......
.......) . ........ (....... . .....). .. .... y ........ ...... (....
.....) ........ .. ce ..... y ........, ....... . .... ......... ...
....,... .... .. ....., ...... . ....... ........ je .. ...... .... . IH
....... na ...... .... Pope. ...... je ........, 1186, ............
.. y ....... ....... .... .... .... ... ...... ........ ...... ..........
.... .. .... .......... ....... .........


.. ..... ....... ...... ......... .... .... .. ce ....... ....
. .......; ......, je, ....., ....... .... ..... ......... ...... .y^.e)
a ...... ....... . .........., ........... ......... ......>... ....
»....... .......«.


1 .... I. — 137.
2 ...... I. — 142.


8 ......


.. — 34. .


-
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

......... ......... ´315


. ........ ....... .... je ........ (Rhus cotinus), a .............
y ......... .. .... . .... ....... ... .


...... ..... ........ ce .. ... ....., ... .. ce ....... ......
..... .... . ..... ..... ....... ... ..... ........ ...... y ......... . .......
..... .. ....... ...... ...... ce »........ ........ ....«, a y
......... ....... ...... »..... ...... . ...... .......«., ..... ..
......... ......... ........ .......... ....... .. ........ .........
....... .. ....... ....... ... .............. ........ ......, je
.... ......... ........... ........, ....... ......... . ........, a
......... ..... ..... ....... .. ..... ... ...... ...... . .......
....... .... ..´..... ..... ... . y ....... ...... ......, ..........
...... ......... ....... (......).«


».. ........ ........... ........ ce .... y ......., ..... ........
. ....., a .. ....... ......... ...... ...., ..... . .... .....
. .........«4


»..... y ........... .... .. ... . y ........., ......... . y
......... ..........., . . . . . a . .. ...., .... ..... . . . . a.5


.. ....... .... .... je ..... ........ .... ..´ ...... ...... ....
a (........, . ............ g I a n d a t i . u m), a ..... ...........
......« .i


.... .... .... .. ... ..... ..... .... ... ....., ... ........ ..........
.......«6 -. . . .
».......... ..... ....... ............ .......... .... ..... ....


.. .... no ....... ........ ... ......... ......«7
»........ je ...... ..........«8 . ;;
». ......... ...... (1830) ........, .. .... .. .... ........ ..


....... ..... ....... ... ..... ........: »... y ......... .... ....
....... .... ....... . .... ......, .... .. je ...... .. ... .. ........,*
AKO ...., ... .. ........., .... ... ....... ....., .. je .........
...... .... ...... ... ......., .. ..... ..... y ... ..... .500 .......«9


»......... je ...... .... ...... 10 ....... .. ........ .........;


.. je .... ......... ...... .....« ..... ...... ...... .. ...... .......,
....... , - .
». ......... ...... ....^. .... ........ .... .. ..... .......
... .... y ......., . ... ce ..... .... ......... ... ...., .. ......
.... je .... . ....... (....... . ....). . ....... ..... ...... ce ........
.. ........ ....., ....... . ....., .... .. ........ ...... ......
.. ...... ...... .... ...., .. ....., .... je ..... .... ........ . ......
.... .... ..... ..., .... ..... .. ....... .... ........ .., y13.—14. ...., ... ... . ....., ....... .. ........, ..... . .........


4 ...... .. — 46.
5 ...... .. — 51.
6 ...... .. — 5.
7 ...... .. — 6.
8 ...... .. — 22.
9 ...... .. — 66.
10 ...... .. — 111


.. ...... : "
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

......... ........


Ha .... ...... . ..... ........... ce ....... ........ . ........ ....
.. ....... .......


. ....... ........ ..... ce ...... ........ .... (......); ....


... ...... ...... ...... je ... ...... .. ..... .. ......... ..... ....


... je ........ ... ........., .. ce .. .... ....... .....


....., ...., .... ........ .... ... ......... .. ...... ..... .


.. .... ....... ...... ... ........... ....... ..... ... .. ......


........ ... .......... . y ........ ......... ..... .. ce .... ......


........ raj .


. ........... ....... .... je ...... ......... .... »arbores
ferentes glandes«; .°. ..... .... ..... .. ..... .... ....... ... ........
... (le glande) ..... .... .......


... je ...... ..... ...... ...... ..... ......... ...... . ....


.... ..... ........., ...... je, ........., ..... ... .. ........ ....


.... .....«


».......... .... je ..... ...... ........., a ..... ... ........
............ ...... .... .... ......... ........ ..... y ...... ......«11


..... ........... y ..........,12 ........... ...... .......
..... je .... .... . ...... ... .......... ......., ...... ..... ...
...... ........... ........ ....... .....«


». ...... je ........ ... .... ...., ... ..... .........«12
».... .. ......., ....... .. ........ ...., ........ ce .. .... y
........... . ............ .. ... ..... .. ..... y .... . y ........
............., ....... .. ...... . ....., .. ... ...... .... .. .......,.
......, .. .... ....... . ........ ...... ... ........ ... ...........
........ ce .... y ..... .. .... .... ...... ... . ..... ....... .. .......
........., ..... . .... ..... ... ..... .... ... je ..... .. ......,
.. .... .......... ..... .. ......... ..... .... ce, .. je ....
.... ..... .... .. ....... y 14.—15. ...., ....... .. ..... (no ....
....... . ........ ... .. ....), . ...... . .. ......13
.. ...... ce ...... ........ , .. . ........ .......... .......
........, ....... y ...... . ..... To je »herbaticum«, .... ..
...... ............ ....... ........ y ..... ........


..... .. ...... .... ce y .......... .........: ... .............


..... .. .. ...... ..... ...... ....... ..... ...... .. 50 ......
..... .... . ....... ... ..... ...... .... . .. ..«


.... ........


11 ...... .. — 184.
13 ...... .. — 189.
14 ...... .. — 227.