DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Zgradba nove žage v Soteski na Qorenjskem.


voda podzemlju žage takrat še ni pojavila; odtočni kanal še ni bil
sezidan in dotočni kanal ter plovišče sta bila prazna.


Nastalo je vprašanje, kako odstraniti ta nedostatek. V podzemlju
poslopja levo od kanala (v prostoru za generator, skladišču
za olje itd.) se je resilo vprašanje na ta način, da se je napravil na
zidovih cerezitni omet, na tleh pa 2 cm debel cerezitni tlak. Istotako
je bila ometana s tem ometom tuđi notranja stran dotočnega kanala,
v kolikor se nahaja v poslopju, in turbinskih krnic. Cerezitni omet
se je izkazal pri naslednji povodnji kot prav dober in svrhi odgovarjajoč.


Težja je bila rešitev v podzemlju žagarne. Cerezitni tlak in
omet bi ne bila tu na mestu, ker bi pri prvem poškodovanju ometa
ali tlaka privrela voda skozi luknjo. Zato se je zdela ugodnejša druga
rešitev. V podzemlju žagarne, ca 1.5 od obrobnega zida, se je presekal
paralelno z zidom tlak in izkopal 20 cm širok kanal s padcem
1 %, po katerem odteka voda v odtočni kanal. Kanal ima betonirane
stene z mnogimi luknjami; pokrit je z deskami, tako da se lahko poljubno
otvori in očisti.


Toda s tem ta nedostatek ni bil popolnoma odstranjen, ker v
slučaju visoke vode prodre voda iz Save po kanalu v podzemlje
žage. Kakih 100 m pod žago se nahaja v strugi Save ogromna skala,
ki šega od desnega skoro do levega brega reke in tvori naravni jez-
Za časa velikih nalivov spomladi in jeseni, ko voda s strmih obronkov
naglo priteka v Savo, povzroči ta jez, da se dvigne gladina Save
v teku enega dne časih za več kot 2 m, nato pa zopet naglo pada-
Ob takih prilikah se dvigne voda v odtočnem kanalu na visino tal
v podzemlju in višje. Zato priteka voda skozi novi kanal v podzemlje
žagarne in ker se nahajata osi turbin v isti visini s tlom, ni mogoče
žagati; voda priđe v ležaje in poškoduje lahko tuđi gonilne jermene


Da se to prepreci, se je nameravala napraviti pri izlivu drenažnega
kanala v odtočni kanal automatična zaklopka, ki bi jo v odtočnem
kanalu naraščajoča voda polagoma dvigla in končno lahko
hermetično zaprla otvor v drenažni kanal. Tako bi sicer ne pritekala
več voda iz odtočnega kanala v podzemlje, toda tuđi voda. ki
se nabere v drenažnem kanalu, bi ne mogla odtekati, njena gladina
v podzemlju bi se dvignila in učinek bi bil isti, kot da ni zaklopke-


Da se prepreci pritok vode v podzemlje pri običajnih poplavah
(vremenske katastrofe kot n. pr. lanska, so dosti redke), je bil stavljen
predlog, da se odstreli del ali še boljše cela skala, ki tvori sedaj
gori omenjeni naravni jez v strugi Save. Na ta način bi se povečal
pretočni profil in dosegel hitrejši odtok vode.


V to svrho bi se moralo izposlovati dovoljenje politične urjrave,
kar bi bilo mogoče seveda le na podlagi komisionelnega ogleda in
dogovora s sosednimi posestniki. Z ozirom na to, da bi te priprave
lahko zelo dolço trajale, dalje ker se je dovršitev zgradbe žc itak
zelo zavlekla in končno ker so bili stroški že nerazmerno narasli.
se je ta ideja opustila. Prej ali slej se bo pa le morala uresničiti, ker
napravlja voda vsako leto veliko škodo na strojih, dru^cm materi