DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zgradba nove žage v Soteski na Gorenjskem.


S poglobljenjem odtočnega kanala za 1-3 m se je zvišala vodna
moe od ca 80 na 150 HP. Stara Francis-turbina, ki se je obdržata,
4ma 80 HP. Ce bi se hotelo torej izrabiti vso vodno silo, bi se bila
morala naročiti nova turbina s 70 HP. Kupila pa se je turbina s 23
HP, z motivacijo, da za sedaj popolnoma zadostuje ; po potrebi se še
vedno lahko naroči dodatna turbina.


Zaenkrat je ostalo torej ca 47 HP neporabljenih. Vsekakor bi
bilo umestnejše, da se je naročila takoj v začetku turbina s 70 HP ;
prvič zato, ker bi ne bila veliko dražja , drugič pa zato, ker se lahko
obrat po potrebi hitro razširi.


V poletnem času je delo hitrejše napredovalo, tako da je bila
jeseni 1. 1922. žaga v glavnem gotova. Treba pa je bilo izvršiti še
mnogo naknadnih del, kakor napravo obrežnega zidu od Savi, prefcritje
odtočnega kanala, planiranje terena okrog žage itd. Ražen
tega so se pokazali pri stavbi sami razni nedostatki, ki jih je bilo
treba odstraniti. Pri prvem daljšem deževju je začel puščati krov iz
lesnega cementa na stranskem poslopju. Ta krov je bil napravljen
na sledeči način: Železo-betonski strop se je najprej prevlekel s plastjo
lesnocementne smole. Na plast smole je prišla plast lepenke, na
to 2 cm debela plast peska in končno na vrh ca 5 cm debela plast
gramoza. Toda še pravočasno se je izkazalo, da takšna izolacija ne
zadostuje. Zato je morala biti položena naknadno še ena plast lesnocementne
smole in lepenke, na katero sta bila nasuta potem pesek
in gramoz. Za tako izvršeno izolacijo je prevzel klepar, ki je izvrševal
delo, tuđi eno!etno garancijo, česar prej ni hotel storiti.


Pri tej priliki pripominjam, da krov iz lesnega cementa na temdelu
poslopja ni posebno umesten. Napravljen je bil radi tega, da se
odstrani nevarnost požara vsled neprevidnosti v delavskih stanovanjih
odnosno pisarnah. Toda ta nevarnost bi se dala odstraniti ali
vsaj zelo zmanjšati na drug. cenejši način. Ta krov iz lesnega cementa
je prvič dražji od navadnega, drugič se mi zdi izolacija še
vedno nedostatna; tuđi estetski ne napravi najboljšega utiša. Razentega
bi služil prostor pod navadnim krovom lahko kakšni koristni
svrbi.


Drugi nedostatek se je pokazal, ko je bila spuščena voda v dotočni
kanal in je narastla Sava vsled daljšega deževja. Iz plovišča in
od drugih strani je prodirala voda skozi propustno tlo do zidov in
nastopila v podzemlju. Deloma je pronicala skozi tlak, deloma skozi
zidove. Vsled naratsle Save pa se je dvignila tuđi voda v odtočnem
kanalu in pritekala v podzemlje skozi vrata, ki vodijo iz podzemlja
žagarne na mostič preko odtočnega kanala in služijo za izvoz žaganja.


Pod betoniranim tlom podzemlja bi morala biti izvršena drenaža,
tako da bi voda, ki pronica skozi zidove in tlo. odtekala pod
tlom v odtočni kanal. Skozi zidove bi voda sčasoma tuđi ne pronicala
več, ker bi kmalu zamašila fine luknjice, ki se nahajajo v vsakem
betonu in ki povzročijo, da vsak beton v začetku propušča vodo.
Drenaža se ni izvršila takoj v začetku zgradbe vsled tega, ker se