DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Zgradba nove žage v Soteski na Oorenjskem.


Hlodišče pri neprekinjenem obratovarvju navadno popolnoma
zadostuje. Le v slučaju, če nastane daljši zastoj v obratovanju, medtem
ko se radi prometnih razmer okrogel les mora spravljati na
skladišče, postane isto premajhno. Skoro ves les, ki se razžaga na
tej žagi, se doplove namreč po Savi. Iz gozdnih oddelkov, ki gravitirajo
proti Savi, priđe les po žičnicah ali po saneh v dolino, kjer se
spuste hlodi v vodo in splavijo do jezu v Savi. Nad jezom se nahajajo
grablje, ki prestrežejo hlode, da ne plovejo z vodo dalje, temveč
skozi zatvornico po kanalu v plovišče, kjer jih ustavijo druge grablje,
da ne morejo iz plovišča v dovodni kanal k turbinam. Iz plovišča
se izvlačijo hlodi nato s cepini na hlodišče, sortirajo po debelini in
zlože y kupe.


Cas plovbe je omejen z ozirom na ribogojstvo, včasi pa je
plovba onemogočena radi nizke vode. Za časa plovbe se okrogel les
na hlodišču brzo nakopiči- Da ne zmanjka prostora, je treba napraviti
zelo visoke kupe, kar pa je zvezano z velikimi stroški


Če dopuščajo terenske razmere in druge okolščine, je navadno
najboljše žago tako situirati, da se nahaja hlodišče pred, skladišče za
rezan les pa za žago. Naše terenske razmere pa tega nišo dopuščale,
vsled česar se nahajata obe skladišči pred žago odnosno ob žagi.
Pot, ki´-3o napravi les skozi žago torej ni premočrtna, temveč je zavita
v podobi zanke. Dosti ugodnejše bi bilo, da se je pomaknilo poslopje
žage še za ca 20 m daije v smeri toka vode; na ta način bi bili


pridobili pred žago več prostora za skladišči.


Vsa poslopja so na novo zgrajena, in sicer: poslopje žage (žagarna1
s pritiklinami), stanovanjska hišica, hlev, dve sušilni lopi in
mala lesena uta za požarno brizgalno.


Vse vodogradne naprave so izvedene v betonu- Stene dotočnega
in odtočnega kanala, kakor tuđi stene podzemlja žage so zgrajene
iz betona, mešanega v razmerju 1 :10 z vložkami kamenja. Le
stene turbinskih krnic so brez kamenenih vložk.


Vsi zidovi v pritličju so napravljeni iz opeke. V žagarni so stene
med z opeko zidanimi stebri deloma iz lesa.


Krov nad žagarno je navadna lesena krovna konstrukcija, krita
z navadno stresno opeko,1 medtem ko je napravljen nad stranskimi
prostori krov iz lesnega cementa.


Stanovanjska hišica je sezidana tuđi iz opeke in krita z navadnimi
strešniki. Služi kot stanovanje za osebje tvrdke in državnega
gozdnega čuvaja- Slednji nadzira poslovanje na žagi ter vse druge
industrijske naprave in gozdove, spadajoče v varstveni okraj »Gorjuše
«.


Hlev s kolarnico je zidan iz otle cementne opeke in krit z zarezano
opeko.2 Postavljen je bil vsled tega, ker hoče prevažati tvrdka
les z lastnimi konji radi pomanjkanja voznikov v bližnji okolici. V
podstrešju nad hlevom se nahaja soba za delavce.


1) žagarna = Sagehalle.
2) Biterschranzziegel
´) Falzziegel