DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Zgradba nove žage v Soteski na Oorenjskem. 303


Pri kolegijalnih posvetovanjih med organi državne šumske
uprave in bivšimi najemniki so se določile glavne smernice za postavitev
nove naprave. Uspeh teh posvetovanj je bil sklep, da se
zgradi nova žaga na istem mestu kot je stala prejšnja in sicer tako,
da se pridrži stara turbinska krnica1 s Francisovo turbino 80 HP.


Predlog šum. upravitelja Josipa Qoedererja, da se brez ozira
na te ostanke zgradi na drugem mestu celotna nova stavba, je bil iz
vzrokov štednje odklonjen. Pri poznejših posvetovanjih se je pretresat
tuđi predlog, da se zgradi na kraju pogorele žage električna
centrala, žaga sama pa postavi pri kolodvoru Soteska. Električna
centrala naj bi dobavljala električni tok za pogon in razsvetljavo
žage. preostali tok pa bi se oddal okolišnjim vašem odnosno industrijskim
podjetjem.


Ker bi pa nastale teškoće pri nakupu zemljišča pri kolodvoru,
dalje ker bi bila potrebna veliko večja gradbena glavnica in končno
radi dolgotrajnega časa. ki bi bil potreben za dovršitev povećane
naprave, se je ta misel opustila-


Pozvale so se razne tvrdke, da napravijo na podlagi danih navodil
svoje projekte. Vsaka tvrdka je stavila nato svojo ponudbo in
sicer tovarne strojev za strojni, gradbene tvrdke pa za gradbeni del
naprave.


Ko so se spravili posamezni projekti v sklad s prvimi smernicami,
se je sestavil generalni projekt ćele naprave- Naslanjal se je na
ostanke prejšne zgrabe ter je obsegal le najnujnejše objekte, ki bi
se morali izvršiti. Stroški so bili v maju leta 1921. proračunani na
510-000 Din.


V svrho izvršitve tega projekta je bil stavljen predlog, da naj
zgradi žago državna uprava sama. Finančno ministrstvo pa je odklonilo
predlog z motivacijo, da bi tako velik izredni kredit preveč
obremenil državni budžet-


Istotako je bil zavrnjen predlog, da naj država za zgradbo žage
v režiji najame posojilo, ki bi se bilo dobilo v Ljubljani.


Ker torej ni bilo drugega izhoda, je bilo končno sklenjeno, da se
odda postavitev žage privatni lesno-industrijski tvrdki pod sličnimi
pogoji, kot se sklepajo eksp3oatacijske pogodbe v Bosni. Izmed
vloženih ponudb je bila najugodnejša ponudba tvrdke Dolenc-Pogačnik,
ki je bila po daljših razpravah s tvrdko sprejeta od ministrskega
sveta dne 7- septembra 1921.


S pogajanji in posvetovanji se je izgubilo mnogo dragocenega
časa. Zamudilo se je ćelo poletje 1921, ki je bilo zelo lepo in suho-


Medtem so se izvršile na stavbišču razne priprave, da je bilo
mogoče začeti z glavnim delom takoj po zadevni odločitvi ministrstva
za šume in rudnike.


Ko je bila sprejeta ponudba tvrdke Dolenc-Pogačnik glede postavitve
žage, je začela tvrdka takoj z delom v lastni režiji. Za podlago
ji je služil odobreni generalni projekt ćele zgradbe.


*) Turbinska krnica -= Turbinenschachf.