DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1924 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


Šestarske metode pretstavljaju dugačku i veliku
etapu u razvoju općeg taksacionog sistemfr,
Kroz dugi niz godina one su bile izražajem stanovite
struje naziranja na šumu i šumsko gospodarenje.
T esumetodevršilesvojuzadaćupremasv ojim
sposobnostima, što su mogle bolje, pa nemamo
nikakovog razloga, da im išta predbacujemo.


Pošto šestarske metode nisu mogle da i nadalje
odgovaraju promijenjeni mi nazorima i zahtjevima
nauke i života, to su izgubile svoje prijašnje
opće značenje. Savremena je uredajna nauka preko
svojih najodličnijih pretstavnika listom protiv
šestarskih metoda. Na tom temelju možemo da
ustvrdimo, da u svim naprednijim zemljama te metode
spadaju u prošlost, one su danas anahronizam.


Kod izgradnje taksacionog sistema za uređivanje
naših državnih šuma, ne možemo se dakle
više poslužiti tim metodama, već se moramo ogledati
za drugim, savremenijim sistemom


(Nastavit će se.)