DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


1.), t. j. formula za nalazište graničnog promjera,
izraziti ovako:
b_ (d„ -dg )


1 = ±-± I.),


dn — dn+1


T 4


a formula 2.), t. j. formula za promjer u sredini trups
čeve dužine, ovako:
;d» - dn + i
ds = dn — * *— II.)
4 _h^


4


Nalazi li se granični promjer (c?,) u prvoj četvrti
debla, onda formula I. poprima oblik


(-7--l-3)(di-3 -dg)


1 = — I.a).


di-. — dv«


U njoj naznačuje brojka 1´3 prsnu visinu. Izraz c/j.;, nazna=
čuje promjer prosječno g stepenskog stabla u prsnoj visini,
koji je promjer naravno jednak sredini debljinskog stepena (sre*
dini zaokruženja), a / naznačuje udaljenost granično g pro*
mjera od prsno g promjera.


Nalazi li se pak srednji promjer (cfs) u prvoj četvrti
debla, onda formula II .poprima oblik:


;. (dis — du)


ds = dis ...),


.-.


u kojem naznačuje udaljenost srednjeg promjera (ds) od prsnog
promjera (di.3).


Kad što se događa, da je trupac, kojemu smo na gornji način
ustanovili dužinu (nadzemnu visinu graničnog promjera), u sre«
dini te dužine (visine) tanji, nego što bi po odnosnom razredu
vrijednosti trebao da bude. Tad se na gornji način pronađe
jednostavno visina one točke na deblu, u kojoj navedeni trupac
ima baš minimalan, za dotični vrijednosni razred zahtijevan
srednji promjer (n. pr. 20-l cm ili 25-1 cm ili 30-1 cm). Time je
naravno odmah ustanovljen kako taj srednji promjer tako i pot*
puna dužina trupca (t. j . dvostruki iznos visine, u kojoj se ovaj
srednji promjer nalazi). Ostatak od prvobitno za taj trupac usta=
novljene dužine pripada ili trupcu nižeg vrijednosnog razreda ili
pak drvu za cjepanice.


Sve ovo vrijedi dakako i onda, ako u prosječnom stablu
debljinskog stepena nije uopće zastupano nikakovo tehničko
drvo, već samo drvo za cjepanice. Samo se kod drva za cjepanice