DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


b) pad promjera od debljega do tanjega kraja dotične četvrti


(,< — «?.,);


c) udaljenost A. trupčeve sredine od donjega kraja dotične
debaone četvrti (ona nam je poznata kao diferencija između pol
trupčeve dužine i između nadzemne visine promjera, nalaznog na
debljem kraju dotične četvrti).


Obrazac II.


«


cV ..
V
c S s


0,


V 0


4-» s® "S
W a c


" «


12 rt c


c "«


. >o -,S.*3


Promjeri u pojedinim četvrtinama visine nad zemljom i
pripadni konkretni visinski iznosi


h h 3 h


´cfl 0


_c .ii. 3 > d.M d>2 c!"/<


´M*
Q


a.
cm m — cm m cm m cm m


18 23 0-76 16-3 5-75 13-7 11-50 9-0 17-25
22 25 0-74 19-6 625 16-3 12-50 10-6 18-75
26 26 0-70 22-4 6-50 18´2 13-00 11-4 19-50
30 27 0-63 25-4 6-75 20 4 13-50 12-6 20-25
34 27 0-67 28-7 6-75 22-7 13-50 13-9 20-25
38 28 0-65 31-5 7-00 24-7 14-03 14-8 21-00
42 29 0-63 34-1 7-25 26-4 14 50 15-5 21-75
46 30 0-60 36-3 7-50 276 15-00 15-6 2-3-50


Kao nepoznanica ulazi u navedeni razmjer pad promjera od
debljega kraia četvrti do kraja dužine i t. j . do točke, u kojoj
se nalazi srednji promjer (c/s) trupca. Taj razmjer glasi dakle:


—— : (di . — di/s) = l : (di, — ds ).


Iz njega proizlazi:


/. (d´4 — d´,-0


d.„


4


a odovud:


(d´4 ~ d4)


d.<-2.)


h


4


Ako sa n označimo sasvim povoljnu četvrtinu stabaone vi=
sine (osim prve četvrtine), onda se općenit o može formula