DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

746 Bilješke.


Ima ipak nade, da će se već ove zime moći poraditi i na tom polju, ako
i u skromnim granicama i samo na teritoriju Hrv. i Slavonije. Bliži povod za
to dalo je Hrv. slav. gospodarsko društvo, koje već godinama održaje zimske
gospodarske tečajeve po raznim selima. Na gospodarska predavanja nadovezala
su se u zadnje vrijeme i predavanja iz zdravstva, veterine itd. u koju svrhu
su pojedini odsjeci zem. vlade u Zagrebu slali svoje stručnjake. Društvo je
pozvalo naše Udruženje, da i ono učestvuje kod tih predavanja, te se na predaš
vanja iz ostalih struka nadoveže i po koje šumarsko predavanje.


Udruženje se je spremno odazvalo tom pozivu te je uputilo molbu svojim
članovima, koji su najbliže dot. mjestima, da oni na sebe preuzmu ovu pleme*
nitu dužnost. Isto je tako zamoljeno i Min. 5. i R. da ono potmogne održanje
predavanja na taj način, da se pokriju troškovi drž. činovnika, nastali prigodom
predavanja. Nadamo se, da će tako Ministarstvo kao i pojedini gg. stručnjaci
shvatiti svu važnost ove akcije, te je svojski poduprijeti.


Da se takova predavanja u buduće organizuje na što široj bazi, apeliramo
na sve prijatelje naše struke, da sakupljaju prinose za propagans
distički fond i da šalju Udruženju razne snimke i negative pojedinih
prizora, radnja objekata itd. iz područja šumarstva, čime bi se mogla podići
zanimivosti ovakovih predavanja.


Nova tvornica papira,


U Beogradu gradi industrijalac M. Vape modernu tvornicu papira, koja
će biti najveća u državi.


Računa se, da će ta tvornica moći izrađivati dnevno spočetka 2, a kasnije
4 vagona papira. Osobito je važno, da kod te tvornice nije angažovan tuđi
kapital, već je to čisto domaće poduzeće.


Izgradnjom te tvornice bit će potpuno podmirena domaća potrošnja
papira, te ćemo ga moći u dostatnoj količini izvoziti.


Bilo bi dobro, kad bi se uporedo s izgradnjom ovakovih tvornica papira
proizvodila u većoj mjeri poluprerađevina, potrebna u svrhu produkcije papira


— utrljanica i celuloza, koju djelomice još uvijek uvozimo unatoč velike koli»
čine smrekovilv šuma i drugog drveta, sposobnog u gornje svrhe.
Tvornica aeroplana.


Prema najnovijim vijestima imala bi se osnovati u Zagrebu velika tvor=
nica aeroplana. Poznata tvrtka »Slavonija« stavila je u tom pogledu ponudu
vladi, pa ako ista bude prihvaćena, to bi mogli u najkraće vrijeme imati domaću
tvornicu za proizvodnju aeroplana, koji postaju sve važnije srestvo u modernoj
strategiji i saobraćaju.