DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Bilješke. 743


Telefonski imenici.


Direkcija pošta i telegrafa u Zagrebu javlja:


Odmah početkom iduće godine izdati će kr. ministarstvo pošta skupni
telefonski imenik za cijelu kraljevinu. Cijena će im biti oko 40—50 Din po
komadu a štampati će se pretplatnici Zagrebačke, Ljubljanske i Splitske post.
direkcije latinicom, ostali ćirilicom. Pozivaju se stoga pretplatnici da isti ime«
nik što prije naruče te da svoje eventualne želje glede ispravnog naziva u
imeniku kod svojih telef. centrala odmah izjave. Istodobno se primaju i oglasi
i reklame za taj skupni imenik, koji se mogu najkasnije do 8. decembra o. g.
prijaviti i uplatiti kod post. direkcije ili kod odnosnih centrala. Oglas na cijeloj
strani (u veličini 20X12 cm) stoji 700, na polovini 400. a na četvrtini strane
250 dinara.


............ .... ..........


....... ........... .... ...... ....... je ......, .... .. he ....
.......... y no ..... ...... . ........... . .... he ..... .... .... ........
...... ....... ............ ..... . .........


............., ....... ......... ...... . ............ . .&...........
........... y .... ........... ........, ..... je ........ y ..........
....... .......... ........... y ....... ........ .. ...........
......... . ............ ........ ...... je ... ...... ....... ......
.........


.... je ............ ....... ......... ......, a .... je . ....... ......
.......... ............


......... ........ ........, ........ .. je ...... y ......... .......
. .......... .. ......... ......, ......... je ........ .......... .......
. ....... ....... ........ .. ce je .......... ...... .......... MHHOIÎ......
. ............ ......., ......... ....... .......... . ..........
.. .........


.. .. .. .......... ce je . ...... .... ........... .... je y ... .........
.... . ....., ..... ......... . ......... ..... ........ ...........
y ......., ...... .. ce ........... .......... . .... ........ ... ......
....... ........... .... ......... y ......... ...... .. .. . .........
........... .... . ....... ........ ..... .......... . ..... ....... ..
.. ..... ........ ........, ........ ... ....... ......... ........
....... ce, .. he ....... ...... ......... ...... ..... ......., ..
he ... ..... .... ......, .. ce ....... ........ .... .. ........ ...........
........


»............. ....« .. 18. .... .. .. .... ....... ....... . ...
......, .. ...... ...... ..... . ..... .......


... .... ............. y ........... ........ ........ je ...... .
.......... . ........... ......... . ....... .... .......... ..... .....
.... ..... .. ....... (.... ... no ........... ...... ........ . .. ....