DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 48     <-- 48 -->        PDF

742 Bilješke.


Pfeifer Viktor, Maribor 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Dr. Trstenjak
Dragotin, Celje 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Kavos Jurij, Žitkovec
5 D (vpisnina); Ing. Župane Jernej, Lancovo 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D
vpisnina); Lesjak Drago, Kočevje 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina);
Schauta Josip, Murska Sobota 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Tršek
Franc, Konjice 55 D (50 D za I. 1923 in 5 D vpisnina); Blaha Joško, Radoha
55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Ing. Ulčar Franc, Bled 55 D (50 D za


1. 1923 in 5 D vpisnina); Vodopivec Josip, Kamnik 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D
vpisnina); Milač Roza, Ljubljana 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina);
Marčič Edo, Ljubljana 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Dr. Šapla,
Ljubljana 55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina); Ljubimov Aleksej, Celje
55 D (50 D za 1. 1923 in 5 D vpisnina;; Sevčik Franc, Ljubljana 55 D (50 D
za 1. 1923 in 5 D vpisnina).
Naročnino za Šumarski list. Direkcija šum Ljubljana, odsek
B 100 D (za 1. 1923); Šumska uprava Boh. Bistrica 100 D (za 1. 1923); Šumska
uprava Kostanjevica 100 D (za 1. 1923); Gozdni urad grofa Thurn-Valsinina,
Radovljica 100 D (za 1. 1923); Uprava veleposestva Trautmannsdorff, Negovi


p. Ivanje 100 D za 1. 1923); Grajska uprava Rikard Apfaltrerna, Grmače p.
Šmartno pri Litiji 100 D (za 1. 1923); Mestni magistrat Celje 180 D (80 D za
1. 1922 in 100 D za 1. 1923).
Bilješke.


Dvadesetgodišnjica kluba Jugosl. šum. akademičara.


Udruženje Jugoslavenskih šumarskih akademičara u Zagrebu proslavit će


10. prosinca o. g. svečanim načinom dvadesetgodišnjicu, što su tadanji šum.
akademičari osnovali na bivšoj šumarskoj akademiji »klub hrvatskih šumar*
skih akademičara«. Ovaj klub, promijenivši 1919. svoje ime u današnji svoj
naslov, djeluje skiomno i tiho na našem gosp. šum. fakultetu. Njegov rad
sastoji u tom da iz skromnih svojih sredstava izdaje za svoje članove potrebna
skripta, nabavlja stručne knjige u društvenu biblioteku, priređuje za svoje čla»
nove predavanja, kojim članovi Udruženja iskušavaju svoje sile na peru i zboru,
da jednom u životu mogu stupiti u red naših stručnih pisaca i javnih radnika.
Klub je od uvijek pa i danas kao Udruženje jug. šum. akad. nastojao svoje
članove jačiti u društvenosti i kolegijalnosti. Odličan zbor njegovih članova po«
buđivao je pažnju na stručnim školskim ekskurzijama diljem cijele otadžbine,
pa se je i na taj način dizao ugled našoj struci. I u javni život Zagreba zašlo
je Udruženje svojim sjajnim plesovima te je i tim nastupima šumarskoj struci
raznijelo doličan glas i pribavilo dužno poštovanje.
Ne. dostaje nam prostora, da opširno uvjestimo o radu ovog Udruženja
ali ćemo to učiniti u narednim brojevima.


Spominjući ovaj jubilej podsjećamo bivše članove Udruženja, da svojim
prisustvom na svečariom sijelu što će Udruženje 10. o. mj. održati u Šumarskom
domu, kao i na sjajnom jubilarnom plesu dne 9. II. 1924. u Glazbenom zavodu,
dadu mladim drugovima u Udruženju podvig za daljni uspješan rad.


—n—