DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 741


za 1. 1922); Kofler Josip, Slov. Bistrica 50 D (za 1. 1923); Knez Anton, Krško
55 D (4.50 D za 1. 1922, 50 D za 1. 1923 in 0.50 D za 1. 1924); Ing. Kozjek Rado,
Kostanjevica 50 D (za 1. 1923); Kordon Gustav, Logatec 50 D (za 1. 1923);
Korman Josip, Kamen 50 D (za 1. 1923); Kovač Karol, Stari trg 50 D (za 1. 1923);
Kranjska ind. družba, Jesenice-Fužinc 50 D (za 1. 1923); Ing. Kraut IgO1, Kranj
50 D (za 1. 1923); Uprava križevniške komende, Vel. Nedelja 50 D (za 1. 1923);
Krošelj Josip, Namršelj 50 D (za 1. 1923); Lah Milan, Lož 50 D (za 1. 1923);
Ing. Lampe Franc, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Ing. Lah Rado, Ljubljana 5 D
(za 1. 1923); Lenarčič Josip, Verd 50 D (za 1. 1923); Ing. Levičnik Josip, Boh.
Bistrica 55 D (5 D za 1. 1922, 50 D za 1. 1923); Uprava veleposestva Lippit,
Turniše 50 D (za 1. 1923); Oskrbništvo Loka pri Žuzmu 50 D (za 1. 1923);
Dr. Lovrenčič Ivan, Ljubljana 50 D (.. ´.. 1923); Lôschnigg Avgust, Sv. Lovrenc
na Poh. 50 D (za 1. 1923); Dr. Luckmann Friderik, Ljubljana 50 D (za 1. 1923);
Magdalenski zavod, Studenec 50 D (za 1. 1923); Mariborska lesna industrija,
Maribor 50 D (za 1. 1923); Medvešček Stanko, M. Sobota 50 D (za 1. 1923);
Melliwa Adolf, Ravnik 51 D (50 D za 1. 1923 in 1 D za 1. 1924); Minoritski
konvent, Ptuj 50 D (za 1. 1923); Mlakar Alojzij, Soteska 25 D (za 1. 1923);
Modic Ivan, Nova vas 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Ing. Obereigner
Emil, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Obran Matija, Maribor 50 D (za 1. 1923);
Oskrbništvo grašč. Ortenek 50 D (za 1. 1923); Dr. Orosel Oskar, Maribor 50 D
(za 1. 1923); Ing. Pahernik Franc, Vuhred 50 D (za 1. 1923); Pleiner Rudolf,
Guštanj 50 D (za 1. 1923); Dr. Ponebšek Janko, Ljubljana 5 D (za 1. 1923);
Posset Franc, Sv. Duh-Lože 50 D (za 1. 1923); Prah Franjo, Slovenj gradée 50 D
(za 1. 1923); Presi Viktor, Kamnik 50 D (za 1. 1923); Primožič Mihael, vila
Podvarec, Tržič 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Ptaček Josip, Soteska
25 D (za 1. 1923); Rakušek Karol, Maribor 50 D (za 1. 1923); Resman Vinko,
Radovljica 50 D (za 1. 1923); Robnik Joško, Lobnica 50 D (za 1. 1923); Rosmanit
Alfred, Radvanje 50 D (za 1. 1923); P. Rožman Viljem, Maribor 50 D (za 1. 1923);
Ing. Rus Alojzij, Boh. Bistrica 25 D (za 1. 1923); Rus Ivan, Loški potok 50 D
(za 1. 1923); Ruth Anton, Brezova reba 25 D (za 1. 1923); Schauta Leon, Snežnik
50 D (za 1. 1923); Scherbaum Karol sin, Maribor 50 D (za 1. 1923); Sernc Edvard,
Slovenjgradec 50 D (za 1. 1923); Skoupil Jaroslav, Podstena 50 D (za 1. 1923);
Ing. Sodnik Anton, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Dr. Spiller-Muys, Ljubljana
90 D (5 D vpisnina, 5 D za 1. 1921, 30 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Srebotnjak
Ivan, Sv. Jurij ob Taboru 50 D (za 1. 1923); Srebrnič Ivan, Ljubljana 55 D
(5 D vpisnina in 50 D za 1. 1923); Stare Feliks, Kolovc 50 D (za 1. 1923); Uprava
Steinbeis Antona, Vitanje 50 D (za 1. 1923); Straka Jakob, Hausampachern 50 D
(za 1. 1923); Ing. Strancer Alojzij, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Svoboda Viktor,
Gorje-Bled 50 D (za 1. 1923); Ing. Sulgaj Franc, Novomesto 50 D (za 1. 1923);
Ing. Šušteršič Mirko, Jesenice-Javornik 50 D (za 1. 1923); Tavčar brolje, Maribor
50 D (za 1. 1923); Ing. Tavčar Karol, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Gozd. uprava
Thurn-Valsinina, Ravne 50 D (za 1. 1923); Ing. Travicka Vinko, Celje 50 D
(za 1. 1923); Trboveljska premogokopna družba 55 D (5 D za 1. 1922 in 5Q D
za 1. 1923); Uhu Anton, Klevevž 50 D (za 1. 1923); Urbane Jakob, Lehen Rib.
na Poh. 50 D (za 1. 1923); Verbič Avgust, Crna 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za
1923); Verdnik Otmar, Dravograd 50 D (za 1. 1923); Vodnik Aleš, Sp. Kokra
50 D (za 1. 1923); Gozd. uprava Dr. Zabeo 25 D (za 1. 1923); Župan Josip, Dovje
50 D (za 1. 1923); Hanzlowsky Vaclav, Gorje pri Bledu 5 D (vpisnina); Dr.