DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zagreb 15 D (za god. 1922.); Remetović Vid, Đurđevac 80 D (30 D za god.
1922., 50 D za god. 1923.); Doder Risto, Pale 50 D (za god. 1923.); Pere Vilim,
Zagreb 50 D (za god. 1923.); Kubović Dragutin, Travnik 50 D (15 D za god.
1920., 30 D za god. 1921.); Bamburač Jovo, B. Gradiška 50 D (za god. 1924.);
Kreč Milivoj, Bjelovar 20 D (za god. 1923.).


Članovi podupiratelji: Ćorović Danilo, Srednje 100 D (za god.
1923.).


Pretplatnici : Rajković Velimir, Boljevac 100 D (za god. 1923.).


Izkaz


o članarinah in naročninah za leto 1923 in 1924 in zaostankih za prejšnja leta
v območju podružnice Ljubljana, vplačanih v dobi od 1. maja do 30. oktobra 1923.
Redovn i elani : Ahačič Ivan, Ljubljana 25 D (za L 1923); Antonac
Andrej, Maribor 50 D (za 1. 1923); Auersperg Karol, Soteska 50 D (za 1. 1923);
Ausch Miroslav, Maribor 50 D (za 1. 1923); Barbo Josip, Rakovnik 50 D (za


1. 1923); Barle Danko. Konjice 40 D (5 D za 1. 1920, 5 D za 1. 1921, 30 D za
1. 1922); Blejer Josip, Crna 50 D (za 1. 1923); Gozdna uprava Borna, Tržič 50 D
(za 1. 1923); Busbach Alfred, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Buttler-Moscon Alfred,
Pišču 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Ing. Cerjak Dominik, Boh.
Bistrica 50 D (za 1. 1923); Čater Ivo, Celje 50 D (za 1. 1923); Demšar Franc,
Cešnjica 60 D (10 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Détela Oton, grad Turn
50 D (za I. 1923); Dolenc Franc, Škofja Loka 50 D (za 1. 1923); Drassal Viljem,
Snežnik 50 D (za 1. 1923); Dfimal Jaroslav, Petroviči Olovo 50 D (za 1. 1923);
Ebenhoh Franc, Rogatec- 100 D (5 D za 1. 1922, 50 D za 1. 1923 in 45 D za 1. 1924);
Eger Gustav, Železniki 50 D (za 1. 1923); Ing. Fasan Vladislav, Ljubljana 50 D
(za 1. 1923); Ferjančič Ferdo, Kranj 50 D (40 D za 1. 1923 in 10 D za 1. 1924);
Forneggi Josip, Josipdol n. Poh. 50 D (za 1. 1923); Dr. Fuchs Gilbert, na Hribu
50 D (za 1. 1923); Galle Franc, Bistra 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1924);
Gerhardus sin in drug, Majšperg 50 D (za 1. 1923); Germuth Franc, Bregno
50 D (za 1. 1923); Glančnik Pavel, Pragersko 50 D (za 1. 1923); Glašer Fric,
Smolnik-Ruše 50 D (za 1. 1923); Glaser Viktor Ruše 50 D (za 1. 1923); Goederer
Josip, Namišelj 50 D (za 1. 1923); Dr. Gorišek Milan, Sv. Lenart 55 D (5 D
za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Gumpert Haman, Ptuj 50 D (za 1. 1923); Hanz»
lovski Mirko, Kostanjevica 50 D (za 1. 1923); Havliček Josip, Krvavapeč 50 D
(za 1. 1923); Heinrihar Franc, Škofja Loka 50 D (za 1. 1923); Hollmann Josip,
Rogatec 50 D (za 1. 1923); Hržič Gustav, Murska Sobota 50 D (za 1. 1923); Hudo=
vernik Vinko, Radovljica 50 D (za 1. 1923); Huber Adolf, Ljubljana 85 D (5 D
za 1. 1921, 30 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923); Jakil Andrej, Karlovac 50 D
(za 1. 1923); Jan Vinko ml., Gorje 55 D (5 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923);
Jane Florijan, Radovljica 50 D (za 1. 1923); Javornik Josip, Žalna 50 D (za
1. 1923); Ing. Jenčič Franc, Kočevje 100 D (50 D za 1. 1923 in 50 D za 1. 1924);
Oskrbništvo Jurklošter 50 D (za 1. 1923); Ing. Juvančić Ivan, Gornji grad 50 D
(za 1. 1923); Kajfež Anton, Kočevje 54 D (za 1. 1923); Kalan Franc, Ljubljana
50 D (za 1. 1923); Kersnik Anton, Brdo 80 D (30 D za 1. 1922 in 50 D za 1. 1923);
Kibic Jaroslav, Snežnik 50 D (za 1. 1923); Kl´mesch Ivan. Rogatec 50 D (za
1. 1923); Kmetijska družba za Slovenijo, Ljubljana 35 D (5 D za 1. 1921 in 30 D