DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 739


Nije nam bio cilj nikoga da napadamo niti da prenosimo pitanje na lično
polje — želili smo samo da se iskorene izvesne zabluke o francuskom šumar«
stvu kod nas, koje kao što se vidi nesumnjivo postoje — i zbog toga ovaj dopis
ne treba smatrati kao polemiku već kao logičan nastavak — objašnjenje našem
prvom pismu.


Brus. Mil. Manojlović.
okr. šumar.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iskaz uplaćene članarine u mjesecu oktobru 1923.


Redoviti članovi: Eugen Antonijević, Kutina 50 D (za god. 1923.);
Peršić Nikola, Daruvar 30 D (za god. 1923.); Vokić Milan, Zvornik 50 D (za
god. 1923.); Miiller Đuro, Virovitica 15 D (za god. 1921.); Barković Josip,
Otočac 80 D (30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.); Seidler Oskar, Plaški
80 D (30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.); Katić Krešimir, Fužine 20 D
(za god. 1923.); Fusić Franjo, Bjelovar 50 D (za god. 1924.); Pajić Košta,
Prnjavor 50 D (za god. 1923.); Vasić Vaso, Foča 50 D (za god. 1923.); Czerr.
itzky Dragutin, Delnice 80 D (30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.); Dr.
Doka Jovanović, Beograd 50 D (za god. 1923.); Beck Ivan, Bjelovar 80 D (30 D
za god. 1921., 50 D za god. 1923.); Drtik Ivan, D. Miholjac 50 D (za god.1923.);
Sauer Oskar, Zagreb 50 D (za god. 1923.); Heking Herman, Virovitica 80 D
(30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.); Havliček Aleksander, N. Gradiška
50 D (za god. 1923.); Mahr Karlo, Zmajevac 50 D (za god. 1923.); Žurić Antun,
Pjenovac 50 D (za god. 1923.); Ferenčić Stjepan, Čazma 50 D (20 D za god.
1923., 30 D za god. 1924.); Milutinović Sava, Sr. Mitrovica 80 D (30 D za god.
1922., 50 D za god. 1923.); Prandštetter Julije, Vukovar 50 D (za god. 1923.);
Becker Martin, Doroslovo 80 D (30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.);
Stanković Velimir, Sr. Mitrovica 50 D (za god. 1923.); Maruzzi Ivan, Sušak
100 D (15 D za god. 1920., 30 D za god. 1921., 50 D za god. 1923., 5 D za
god. 1924.); 2ivojinović Vlado, Zagubica 30 D (za god. 1923.); Schmidinger R.,
Zelen Dvor 50 D (za god. 1923.); Jovanović Lazar, Kraljevo 20 D (za god.
1923.); Radčenko Fedor, Nikšić 55 D (50 D za god. 1923., 5 D upis.); Muck
Valter, Otočac 55 D (50 D za god. 1923., 5 D upis.); Stojaković Nićifor, Kra*
ljevo 50 D (za god. 1923.); Kostelić Oskar, Otočac 55 D (50 D za god. 1923.,
5 D upis.); Rajković Velimir, Boljevac 50 D (za god. 1923.); Nikšić Stjepan,
Karlobag 105 D (25 D za god. 1921., 30 D za god. 1922., 50 D za god. 1923.);
Ćop Tomo, Kuljani 5 D (za god. 1923.); Jovanović Tomo, Busovača 80 D (30 D
za god. 1923., 5 D upis.); Šinkovec Bogomir, Aleksinac 55 D (50 D za god. 1923.,
5 D upis.); Hekner Josip, Zagreb 30 D« (za god. 1923.); Brauzil Makso, Zagreb
100 D (50 D za god. 1923., 50 D za god. 1924.); Jovanovac Antun, Varaždin
50 D (za god. 1923.); Budisavljević Mijo, Zagreb 80 D (30 D za god. 1922.,
50 D za god. 1923.); Dražić Juraj, Zagreb 30 D (za god. 1923.); Eisenhut Viktor,