DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 12. Šumarski list. God. 47.


Prof. dr. Ant. Levaković:


O ustanovljivanju drvne količine sortimenata
pomoću apstraktnih primjernih stabala i
t. zv. dendrometara.


U svojoj »Dendrometriji« naveo sam, da se drvna količina
raznih u sastojini nalaznih sortimenata dade najsigurnije ustano*
viti izmjerom pojedinih, za razne sortimente upotrebivih, drvnih
komada na oboreni m primjernim stablima. No u dendro*
metriskoj praksi, naročito novijega vremena, može također lako
da nastupi potreba, da se drvna količina raznih sortimenata do«
voljno pouzdano ustanovi be z upotrebe i obaranja konkret «
n i h obličnih primjernih stabala.


Kad bi t. zv. sortimentske skrižaljke, koje se u novije doba
sve više u tu svrhu sastavljaju, bile uporabive svuda i u svako
vrijeme, onda bi ovaj zadatak bio općenito i lako izvediv na
najjednostavniji i najpraktičniji način. No ovakovoj izvedbi na*
vedenog zadatka stoji u glavnom kao zapreka na putu lokala n
značaj sortimenata i povremeno mijenjanje njihovo
u jednom te istom šumsko-gospodarskom području. Stoga se kao
najopćenitiji način za dovoljno pouzdano ustanovljenje sorti*
mentskih količina u sastojini — i to b e z izmjere i ustanovljenja
pojedinih sortimenata na konkretni m primjernim stablima


— može označiti način, što ga je pokojni minist. savjetnik
S c h i f f e 1 prikazao u svojem djelu »Form und Inhalt der
Fichte«, izašlom 1899. godine u nakladi knjižare Frick u Beču.
Na žalost nije ovaj način sve do danas našao mjesta u ni*
jednom dendrometrijskom udžbeniku: moguće s razloga, jer je
prikazan u obliku, koji se ne da lako uvrstiti u okvir jednog
sistematski izrađenog udžbenika, pa ga je u tu svrhu potrebno
prilično preraditi i u općenitijoj formi prikazati. Ni ja ga nisam
dospio uvrstiti u svoju »Dendrometriju«, pa ću ga zato slobodno
i u proširenom obliku prikazati ovdje i ujedno uvrstiti u even=
tualno novo izdanje »Dendrometrije« (naravno, ako ono pod
mojom redakcijom uopće dođe do ostvarenja). Na ovaj prikaz
nadovezat ću prikaz jednog novog, u navedenu svrhu dosta dobro
upotrebivog dendrometra.


Kako je poznato, Schiffe l je u spomenutom djelu predao
na porabu dendrometrijskoj praksi oblično-brojevne i drvnogromadne
skrižaljke (za smreku), u kojima se oblični brojevi
pojedinih stabala očitavaju pomoću stabaone visine i obličnog


i