DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 20     <-- 20 -->        PDF

714 O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


Brojke, što ih je Wodeia izneo za neizbježive, sad
pozitivne sad negativne pogreške, kojima je uzrok manjkavost
normalnog očnog vida, vele isto, što nam je o ovim pogreškama
već otprije iz dendrometrije poznato: t. j . da kod konstantnog
promjera pogreška raste i pada u upravno m omjeru sa uda=
ljenošću promjera od oka. Stoga se i s ovim instrumentom mo*
ramo kod izmjere gornjih (naročito pak slabijih promjera) po*
staviti št o bliž e do odnosnog stabla, a na nagnutom položaju
tla izna d stabla. Uz ove mjere opreznosti nisu neizbježive po*
greške vrlo osjetljive.


Cijena je instrumentu oko 50 predratnih kruna. Na želju
naručitelja dobavlja tvrtka (samo dakako nešto skuplje) neku
modifikaciju instrumenta, prikladnu za upotrebu na stativu. Ta*
kođer dobavlja (naravno još nešto skuplje) mjesto instrumenta
sa vizurnom cijevi instrumenat sa dalekozorom, koji premete
G i G* povećava, pa tako znatno snižuje navedene neizbježive
pogreške.


Svakako ima ovaj instrumenat pred svim ostalim dendro*
metrima jednu načelnu (ne doduše znatnu) prednost, a ta je: da
kod njega pogreške, koje su skopčane sa izmjerom horizontalne
distancije instrumenta od stabla, ništa ne uplivaju na rezultat
izmjere promjera, dočim kod svih drugih dendrometara (kod
jednoga više, kod drugoga manje) uplivaju.