DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—5 tiskanih araka.
Članovi redovn i J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja
članskog god. doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagači a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din.
b) „ „ „ 100 „
Članovi utemeljačii dobrotvori dubivaju ga nakon jedno


kratnog doprinosa od 500 dot. 3.000 Din.
Pretplat a na list iznosi za nečlanove 100 T)´m. godišnje.
Novac se šalje za članove iz Slovenije na Podružnicu


j . S. U. u Ljubljani na ček. broj 11.054 ili po poštnoj nakaznici,
za sve ostale pak na ček. J. S. U. 34.293 ili na adresu
blagajnika :, Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2.
Uredništvo
iuprava nalazi se u Šumarskom domu Zagreb,
Vukotinovićeva ul. 2. Telefon 6—60.


Za oglase plaća se:


1. Za staln e oglase (inserate) na:
Vi strana 250 (dvijestopetdešet) Din. V* strane 62"50 (šesstdesetidva 50/ioo) Din.
Vj strane 125 (stodvajsetipet) Din. l/s strane 31´25 (tridesetijedan 25/ioo) Din.


2.
Za dražbene i si. oglase 60 °/o više.
Sakupljači oglasa dobivaju nagradu.
Sinje.


ZAGREB


Skretnice. STARČEVIĆEV
TRG BROJ 7


Okretaljke.
TELEFON 19-12


Vagoneti.
Trukovi.


Beograd


Hunte.


KRALJA PETRA


Točkovi.


ULICA BROJ 18


Ležaj i.
Čavli.


BOGATO


Sarafi.
Spojne ploče. SKLADIŠTE


„. OLOSE K"


Poduzeće za željezničke i industr. potrebštine