DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd. 711


prama ravnalu) da bude promjer debla po naoštrenom rubu mi«
caljke fiksovan u naravnoj veličini tek onda, kad se navedene
konture međusobno produžuju.


Rečeno je, da zrake svjetla, koje nakon obostranog dotaks
nuća debla dospiju najprije na zrcalo S2, a otud refleksijom na
zrcalo Sj i dalje u mjeračevo oko, ne prevale sasvim jednak put
kao one, koje od debla kroz vizurnu cijev direktno dođu u mje*
račevo oko. Stoga se ni debljina slike deblove u zrcalu ne prika*
zuje oku mjeračevu kao sasvim jednaka debljini naravno gleda*
nog debla. U tom leži stanovit izvor pogreškama u izmjeri pro*
mjera, o kojim pogreškama Wodera samo natuknjuje, ali ne
navodi pobliže njihovih iznosa. On navodi samo veličine neiz*
bježive pogrešnosti, kojoj je razlog manjkavost vida u ljudi sa
normalnom oštrinom oka. No ipak se na osnovi odnosnog Wode=
rinog razvoja teorije o veličini potonje vrsti pogrešnosti — samo
dakako daljnjom bitnom izgradnjom njezinom — dadu za razne
slučajeve izmjere promjera pomoću ovog instrumenta ustanoviti
i veličine one prve vrsti pogrešaka. Te su pogreške, kako ćemo
vidjeti, uvijek negativne, dočim pogreške radi manjkavosti očnog
vida mogu da budu u jednakoj mjeri i pozitivne i negativne.


Naše je oko bikonveksna leća, pa prema tome za veličinu
realne i umanjene slike u oku vrijedi jednadžba B : G = b : g,
u kojoj G naznačuje veličinu predmeta, B veličinu njegove slike
u oku, g udaljenost predmeta od središta očne leće, b udaljenost
slike od toga središta (vidi si. 3.).


.\.: G


Slika 3.


Iz gornjeg razmjera izlazi za veličinu slike formula
B = b.-L-.


8


Jer veličina b za normalno oko iznosi okruglo 20 mm, to
veličina B ovisi zapravo samo od kvocijenta—. Ako je i G
konstantno, onda je slika predmeta u našem oku (B) to manja,
što je veća udaljenost njegova (g). Zrake svjetlosti, koji dolaze
od debla u naše oko posredstvom refleksije t. j . putem obaju