DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


skrižaljke mogu se bez spomena vrijednih pogrešaka slobodno
upotrijebiti ne samo za navedene vrsti drveća, ma u kojem se
kraju nalazile njihove sastojine, već i za druge vrsti drveća, koje
su habitom donekle slične kojoj od navedenih vrsti drva. Ova
vrlo bitna nivelacija svih vrsti drveća i iz svih krajeva ima svoj
uzrok baš u tome, što stabla svih vrsti drva i iz svih krajeva kod
jednake visine, jednakog prsnog i jednakog promjera u .% visine
imaju u glavnom i jednak pad promjera odozdo naprama gore
i prilično jednak volumen krošnje.


Kako vidjesmo, s ovim je načinom ustanovljivanja drvnih
količina, kcje u sastojini otpadaju na pojedine sortimente, usko
skopčana upotreba dendrometara t. j . instrumenata za mjerenje
stabaonih visina i nedohvativih promjera. O najvažnijim den*
drometrima govoreno je već u »Dendrometriji«. Najtočniji su
dakako u gornju svrhu dendrometri sa dalekozorom. Kao jedan
od najpraktičnijih, a ipak u navedenu svrhu dovoljno točnih i
pouzdanih instrumenata mogao bi se označiti Sanlavillov den=
drometar. No, kako je poznato, s njime je nerazrješivo skopčana
upotreba stativa, koja je šumarima za izmjeru stabala većinom
nekako odiozna. Za one, koji ne vole instrumenata sa stativom,
bio bi u gornju svrhu podesan jedan instrumenat, koji je konstru=
isan tek nakon odštampanja moje »Dendrometrije«. Konstruisala
ga je mehan. tvrtka »Gebruder F r om m e« u Beču (XVIII., ...^
beckstr. 27.), a ideju za konstrukciju podao je ing. dr. Fr. W o s
d e r a, te se on proizvodi pod nazivom »Baummesser nach
Fromme-Wodera«. Wodera ga je i opisao kako s praktičnog tako
i s teoretskog stanovišta.1 Ja ću ga ovdje opisati onako, kako
držim, da će biti shvatljivije, nego po Woderi, a osim toga upot*
punit ću prikaz Woderin u pogledu točnosti instrumenta.


Slika 1.
1 Centralblatt fur das gesamte Forstwesen 1923.. str. 45 i d.