DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


nalazi se prema obrascu II. između d*2 i dy„ dakle opet u trećoj
četvrti. Prema tome je (po formuli I.)


. . ? (0247 - 0-180) = 4.74 m_


0-247 - 0-148


Dodavši k tome iznos-2-= 14, dobivamo za nadzemnu visinu
graničnog promjera iznos 18-74 ili okruglo 18-7 ... Promjer u po*
lovici te visine (9 35) iznosi prema formuli II.


ds = 0.315 — -— = 0 292 m = 29 2 cm,


7-0
dakle manje, nego se to za srednji promjer I. građevnog sorti?
menta traži. Stoga ćemo potražiti točku na deblu, u kojoj se
nalazi minimalni srednji promjer ovog građevnog sortimenta (t. j .
30-1). On se prema obrascu II. nalazi između dy, i di,2, dakle u
drugoj četvrti debla. Prema formuli I. iznosi stoga


1 = 7 (0-315 - 0-301)) = m


0-315 - 0 247


Ovaj iznos, pribrojen iznosu-^-= 7, daje iznos 8-44m, a ovaj
množidbom sa 2 daje potpunu dužinu građevnog drva I. razreda


t. j . 16-88 ili okruglo 16-9 m. Iznad toga dužinskog (visinskog)
iznosa pa sve do graničnog promjera 14 cm pripada deblo drvu
za cjepanice. Granični promjer toga drva nalazi se prema obrascu
II. u četvrtoj četvrti debla (između du i vrha). Stoga je prema
formuli I.
1 _ ^0 m-JH40 1 = 0.38 m_
0-148 — 0-000


Dodavši k tome iznos — = 21 0, dobivamo za nadzemnu vi*
sinu graničnog promjera iznos 21-38 ili okruglo 21 -4 m. Dužina
drva za cjepanice iznosi prema tome 21-4—16:9 = 4-5 m ili
okruglo 4m. Promjer u polovici ove dužine ili u nadzemnoj visini
189m (treća četvrt) iznosi prema formuli II.


= 0 . 24 7 _ (18-9-14-0) (0-247 -0-148) _ = ^


7-0


Ako se količina pojedinih sortimenata, ustanovljena na gor*
nji način za prosječno stablo deblinjskog stepena, po*
množi sa ukupnim brojem stabala u stepenu, dobiva se ukupna
drvna količina svakog pojedinog sortimenta za cijel i ste*
pen. Svi stepeni zajedno daju nam drvnu količinu svakog poje*
dinog sortimenta za cijelu sastojinu (vidi obrazac III.).


To su t. zv. b r u 11 o - količine, koje su ustanovljene bez ob*
žira na neizbježivi gubitak drva prigodom oboranja i izradbe. Taj
gubitak nije za sve sortimente jednak. Za trupce raznih klasa on