DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

704 O ustanovljivanju drvne količine sortimenata itd.


nakon pronalaza graničnog promjera i ukupne dužine ova poto=


nja zaokružuje na cijele metre (naprama dolje) i to s razloga, jer


svaka cjepanica mora da bude 1 m dugačka.


Pošto je ovako za pojedine trupce (odnosno komade pri=
kladne za cjepanice) ustanovljena dužina i promjer u sredini te
dužine, pristupa se kubisanju tih drvnih komada (po poznatoj
Huberovoj formuli v = y.h). Ukupna drvna masa njihova odbije
se od drvne mase debla (očitane iz drvnogromadne skrižaljke) i
tako se dobije u deblu zastupana drvna masa obličevine i kiće«
vine (oblice sa manje od 14 cm na debljem i više od 7 cm na
tanjem kraju, a kićevina sa manje od 7 cm na debljem kraju).
K tome još dolazi drvna masa granjevine kao diferencija između
drvne mase cijelog stabla (također očitane iz Schiffelove drvno*
gromadne skrižaljke) i drvne mase debla (vidi u tom pogledu
obrazac III.).


Radi boljeg razjašnjenja izvest ću ovdje računanje dimen*
zija po gornjim formulama na par primjera. U prosječnom stablu
prvog debljinskog stepena (obrazac II. i III.) zastupano je prema
navedenom pregledu vrijednosnih razreda samo gorivo drvo.
Granični promjer drva za cjepanice (14 cm) nalazi se dakle u
drugoj četvrti debla. Prema tome je po formuli I.


, 5-75 (0i63 - 0-140) , „„


1 = = 0´0. m.


0-163 — 0-137


Pribrojivši k tome 5:75 m, dobiva se za nadzemnu visinu gras
ničnog promjera iznos 10:84 ili okruglo (radi potrebe 1 m dugih
cjepanica) 10 m. Polovica te visine nalazi se u prvoj četvrti, pa
se stoga promjer u toj polovici izračunava po formuli II a), dakle


(5-0 - ..) (0-180 - 0-163) „ . ,, .,. .. ,


d = 0-180 — — ´ = 0-166 m ih 16´6 cm.


Qs u iou


5-75 — 1-30


U prosječnom stablu trećeg debljinskog stepena zastupano
je građevno drvo III. razreda. Granični promjer toga drva (14 cm)
nalazi se prema obrazcu II. između d>, i d>,„ dakle u trećoj četvrti
debla. Po formuli I. imamo


1 = .-5 (°-182 ~ *. = 4-01 m.


0 182 — 0-114


Dodamo li k tome izno: — = 13-00, dobit ćemo 1701 m ili
okruglo 17 m kao nadzemnu visinu graničnog promjera. Promjer
u polovici te visine (t. j . u visini od 8-5 m nad zemljom) nalazi
se u drugoj četvrti debla, te se izračunava po formuli II., dakle


(85 .5) (0224 °-182)


ds = 0-224 -´ ~´´ -= 0-211 m - 21´1 cm.


6´5


Budući da se ovdje granični promjer građevnog drva i gra*
nični promjer drva za cjepanice podudaraju, to iznad visine od
17 m ima samo još sitnijeg goriva (obličevine i kićevine).


U prosječnom stablu šestog debljinskog stepena zastupano
je građevno drvo I. razreda. Granični promjer toga drva (18 cm)