DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
691


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Izvadak


iz zapisnika 6. sjednice u. odbora održane dne 19. VIII. 1923. u Ljubljani.
Predsjeda Ćirković. Prisutnih 15 odbornika.


I. Nakon ovjerovljenja zapisnika referiše Ćirković o skupštini čehoslov.
šum. udruženja u B. Bistrici.
II. Zatim je ustanovljen detaljan dnevni red glavne skupštine, sastavljeni
tekstovi brzojava, izabrani članovi pojedinih užih odbora, donesen predlog o
povišici nagrade tajniku, blagajniku i tipkačici.
III. Nakon toga su saslušani referati pojedinih sekcija: I. O otkupu ser»
vituta i II. O eksproprijaciji velikih šumskih kompleksa.
IV. Zaključeno je osnovati posebnu sekciju za lov.
V. Primljeni su novi članovi:
Redoviti:
Ing. Rosić Sreten, šum. inžinjer Pleternica Slavonija.
Ing. Valentić Petar, šum. inžinjer NovasGradiška Slavonija.
Krnoul Ivan, kr. šum. akcesista Gor. Mihaljevac Medjumurje.
Rakovšček Vjekoslav, drž. šumar Obrovac Dalmacija.
Blaha Joško, gozdar Radeha Slovenija.
Montecucolli Mavro, šumarnik Fojnica Bosna.
Dožudić Konstantin, tajnik S. H. Guttmann d. d. Belišće Slavonija.
Ivanović Stevan, podšumar kod šum. uprave Peć, Crna^Gora.
Gligorije Kušimir Kušmarjev, podšumar I. kl. Sarajevo dir. šuma.


Izvadak


iz zapisnika I. sjednice upravnog odbora J. Š. U. održane 23. VIII. u Ljubljani.
Predsjedava Ćirković. Prisutno 11 članova odbora.


I. Donosi se zaključak o postupku glede pojedinih zak. osnova, koje će
se predložiti na nadležna mjesta.
II. Glede zakonskog projekta o neposrednim porezima zaključeno je, da
druga dva člana užeg odbora donesu referat za narednu sjednicu, u kojem će
ili izmiriti oba oprečna stanovišta (dr. Nenadić — ing. Lenarčić) ili stati uz
jedno stanovište, ili naći treći izlaz.
III. Prema zaključku III. sekcije bira se uži odbor kolega iz Bosne, da do
naredne sjednice izrade mišljenje o dugoročnim ugovorima, njihovoj koristi
i šteti te iznesu predlog o daljem unovčenju drž. šuma u Bosni.
IV. Braći Čehoslovacima da se dade za protuudarje originalna slika Nj.
Veličanstva Kralja Aleksandra (po njihovoj naročitoj želji) a osim toga znak
našeg udruženja, kada bude izrađen.
V. Raspravlja se o pritužbi malih industrijalaca protiv tvrtke Eisler i
Ortlieb,
o kojem predmetu daju iscrpivo izvješće dr. Danda i Stojanović.
Sjednica je završena u 1 sat poslije podne.