DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Bilješke. 689


Taj stroj reže drvo s promjerom od 1 m za neko tri minute, za koji posao
potroše 2 čovjeka s običnom pilom 45 minuta; drvo od 40 cm reže za 40 sekunda,
što pokazuje vrlo veliku uštednju na vremenu.


Na jednu radnu uru troši jednu litru gorivog materijala, koji može biti
benzin, benzol itd.


Duljina pile od 1800 milimetara reže stabla do 1300 mm promjera. Obično
je duljina pile 1500 mm, s kojom se reže stablo do 1000 mm, ali se za slabija
stabla mogu upotrebljavati i kraće pile. Ove su iz čelika s nekom naročitom
zubnom konstrukcijom, te su navodno vrlo odporne.


Ovaj stroj ne upotrebljuje se samo za obaranje i obrubljivanje stabala,
nego se može poput horizontalne jarmače upotrebljavati i za rezanje stabala
u daske, podvlake itd., u kojem se slučaju mora upotpuniti s naročitim strojem.
Pred horizontalnom jarmačom ima prednost lahkog transporta, neovisnosti o
pogonu i jeftinoće.


Naročita je prednost ovog stroja, da se može lahko transportirati s
jednog mjesta na drugo te ima vlastiti motor, pomoću kojega se može upotrcb*
ljavati na svakom mjestu.


Držimo, da će se taj stroj u brdskom terenu radi svoje težine manje upo»
trebljavati za obaranje stabala, nego će se upotrebljavati više na takovim mje*
stima u šumi, gdje će se drvo većih dimenzija preraditi te za lakši transport
prirediti. Takovo se drvo radi svog objama i težine na našim brdskim prome*
talima nije moglo uvijek transportirati, te je ostajalo da trune u šumi. Bilo bi
vilo dobro i korisno, kada bi gg. iz prakse, koji imadu iskustva sa sličnim stroje»
vima, opisali njihovu praktičnu uporabu. M.


Bilješke.


».......... .......« .. 24. X. o. .. ...... ... ......, .... ........
.........:


....... ...... . .......


.. ..... .... ..... .... — ... 30 .. ... ......... ........ ....
...... ... ..... je — . .. je ..... ...... .... .......... ............
.. .. ce .. ... ...... .... ..... ... .... ......, a .. ce ... .... .. ..
........, ........... je ... ... . ........ ............ .... (. .......).
..... .. ..... ........ .... ............ ......... je .., .. .........
... ... ...... . ...... .... .. .... ....... y ...... ..... ........... y
....... ......... ...... (... 10 ...... ...... . ....... ........, .......,
....... . .........., .... .. ... .... .. .....), .. . . .. ....... ..... .....
..... .... he .......... ......... ...... . ......... ..... ............
.. .... .......


..... ..... ..... je ...... . ......., . .... he, ..... ........ ......\
.. .... ce .... .... .... y ............, .... ...... .......... .......
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

690 Bilješke.


jfi ........ ...... . ......... ........ .... je y ....... ...... .. ......
..... ....... .... je ... ....... .. ... .......... ........., ..... .........
...., a ......... .. ...... ...... ».............. ......... ........«
..... ........ . ........ ......... .. .............. y ........ . .......,
TOKOM ... .......


.. .... ce ....... . y .............. ...... . y ....... ......... ..
.... ........ ».. ......... ........«. ....... ............ je .. .....
..... .... ........, .........., ..... ........, ..... ........ . ...., ....
.. .... ........ ...... .... ........ ...... ....... ........ . ...... .........
........ — ........ ........ ..... ...... . ...... ........ .
........ ........ .. .... .... .. .... ... ....... ...... ... ....


..... je ....... y ..... ........ 1 ... (..... .......) .... ..... .
.......... .... . ....... ........, . ...... .... no ........ II ...
...... ........ ......... ........: ....... . ......, ........., ...........,
. ......... ......, . ....... .. ....., ........, ........ .......,
......, . ...... . ........... III ... .... ........ ......... .......:
. ........... ......... y ........ ...... ............ ...., .........
..........., . ......... ......; . .... . ........; . ....... ........./
....: . ........ . .......... IV ... ...... . ........... ......, ro....,
..... ..... . ......; . .......... ......... (........), . .......
. ....... .........; . ......... ....... . ............; . ....... .....;
. ......... ....... V ... ....... ............ ........ ......; VI ... .
............ ....... ........., VII ... ...... ....... ........;
VIII ... ....... . ........ .......... .... . ......, . . ........ ..............
........ y ..... . ..........., IX ... . ........ ...... ..


26. ........ . ............ ........ .... .. ....-.......... ....... ......
. .... ...., X ... . ......... .......... . ........ ..........
.... ..... .. .. ............ .... ....... VIII ...... (. ........
.......... .... . ...... . . ........ .............. ........ y ..<..
. ........... ... ....... ........ ......., ... je ... ...... . .......
.........., ..... .. ........... ........ .... je ......., .. .. ....
.... ........ VIII ...... ... y ....... ........, . .... ..... ............
y ...... ........ ... ....... .... he ce y ...... ...... .... y .....
.......


.. ..... ........, ......... .... y ............ ......... .... ce ......
....... ......... ....... .... ......, ... . ...... ..... y .......
......... .......... ...... ... ....... . .... ...... ........ je ... .........
y ........ ........ .... ......, .... y ......... . ..... ..... ce
.. .. i ... .......... .... .. ........... ...... .. je ....... .... .....
...... . .... ..... ........... ...... ........ .. je ....... ........
......., .. ........ .... ........ ......., . .. he ... ....... ..... ....
...... ......... .. ......... ... ........ ....... ce ......... . y
........ . y ..... ..... ........ ........ . ...... ....... .... ........,
. ... ........ .... . .. ... y ..... ......... ........


.-.. .. ...........