DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

688 Šumska industrija i trgovina.


Šumska industrija i trgovina.


Još jedan stroj za obaranje i prerezivanje stabala.


U 10. broju Šumarskog lista opisao je g. Hajde novi stroj za obaranje i
prerezivanje stabala. Ovim recima upozorit ćemo na još jedan takav stroj, što
ga je nedavno stavila u promet tvrdka Continental u Dresdenu u Njemačkoj
pod imenom »Conti«.


Taj je izum od zamašite važnosti za posjednike šuma i pilana, jer nje»
gova upotreba znači preokret u dosadašnjem načinu iskorištavanja šuma, ako
stroj bude doista odgovarao svim onim zahtjevima, koji se postavljaju na
takove strojeve, a kojima dosadanji izumi nisu posvema odgovarali, uslijed čega
vidimo, da se obaranje još uvijek vrši ručnom pilom.


Stroj „CONTI" kod prerezivanja (gore) i kod obaranja stabala (dolje).


Stroj leži na osovini sa dva kotača te se može pomicati poput ručnih
kolica, a mogu ga lahko nositi dva čovjeka. Jedan čovjek može ga lahko pred
sobom gurati. Jakost motora iznosi 4 HP., za jača stabla 6 HP. Stroj se može
Jednim okretom prednjeg dijela upotrebiti sad za obaranje, a sad opet za
prerezivanje stabala. Za vrijeme pogona spojen je sa stablom pomoću kočnice u
obliku kliješta.


Ovaj stroj spada u vrst strojeva s testerom listaricom. Njegovi izumi*
telji ističu prednost listarice testere pred strojevima, koji mjesto testere imaju
lanac za rezanje, te naglašuju da je ovaj način rezanja pouzdaniji, jer da lanac
trga staničje te se puni pilovinom, uslijed čega nastaju zastoji u pogonu. Isto
tako naglašuju, da je otpor kod testere za polovicu manji, nego li kod lanca,
uslijed čega se troši manje snage dotično uz istu snagu je dvostruka uradnja.