DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 657


Referat prof. dr. Djure Nenadića (Zagreb).


U neposrednim porezima zemljarina je jedan od najvažnijih
poreznih oblika, koji se tiče najširih slojeva pučanstva i našega
šumarstva. Ta njegova važnost proizlazi još i odatle, što se na
zemljarini osniva visina raznih drugih poreza i općinskoga na*
meta, koji je često vrlo visok, dok je naprotiv državni porez
na zemljarinu vrlo nizak.


U prosuđivanje utjecaja visine općinskoga nameta na mate*
rijalno stanje općinara, kako to pokušava prikazati koreferent
ove osnove g. Lenarčić, ne mogu se upuštati, jer je čisto interna
stvar općinara, zašto je općinski namet u jednoj općini vrlo visok,
a u drugoj relativno malen. Po mojem sudu glavna je dužnost


i. Š. U., da u ovom pitanju dade svoje mišljenje o visini zemlja*
rine kao državnom porezu i o njenom utjecaju na razvitak šum*
skoga gospodarstva.
Zakonsku osnovu o zemljarini nesmijemo mi šumari pro*
suđivati jednostrano sa nekog uskog stranačkog gledišta, i sa
nekom tradicionalnom, mnogima urođenom opozicijom i nega*
čijom prema svim zakonima što ih državna vlast donosi, stavlja*
jući s druge strane radikalne zahtjeve i neopravdane promjene
na ovoj zakonskoj osnovi, jer po riječima najpriznatijeg tumača
ove zakonske osnove g. S. Kocijana — »u glavnom je ona
uspjela, pa treba da oživi«. Ovom zakonskom osnovom
dolazi se u susret davnim željama šire naše javnosti, da se duž*
nosti plaćanja poreza jednako podvrgnu svi državljani i da ne
bude privilegisanih staleža. Obzirom na to predstavlja ova za*
konska osnova važan akt naše nutarnje unifikacije. A ipak je
čudna pojava, na koju ovdje usput upućujem, da mnogi posto*
jeće zakone o porezu u bivšim austro=ugarskim pokrajinama pro*
glasuju zastarjelim i nesavremenim, da za reformom zakona
uzdišu, a kad ona osvane — onda su na jedamput stari zakoni
bili bolji!


Zbog toga valja da J. Š. U. prosuđuje ovu osnovu sa šireg
gledišta interesa države kao cjeline, a ne sa uskog gledišta
interesa pojedinca.


U svom članku »Predlog zakona o neposrednim porezima
s naročitim obzirom na zemljarine«, izašlo u »Šumarskom Listu«
br. 12. od 1922. iznesao sam glavne napomene o ovoj zakonskoj
osnovi poreza na zemljarinu, a kao odgovor Ministarstva Finan*
čija moglo bi J. Š. U. te napomene ukratko formulirati ovako:


I. J. Š. U. smatra opravdanim da se porez na zemljarinu
povisi, budući da je danas katastralni čisti prihod tako malen
i toliko zaostao, da u suštini svojoj predstavlja jednu anomaliju.
No u tom nastojanju želi J. Š. U., da se preprocenjivanje kata*
stralnoga čistoga prihoda, klasifikacija šuma i šumskoga zem*
ljišta, te njegovo razvrstavanje u bonitetne razrede, povjeri
dobro školovanim šumarskim stručnjacima, jer je poznata istina,