DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


pridnosti«, ki se vedno hujše pojavlja in katere novi nacrt s
svojim progresivnim prirastkom še povećava.


Predlog: Izločenje dohodarine iz nacrta neposrednih porezov
in povišanje porezne stope pri prvotnem obdačenju vseh pri*
vrednih panog.


7. Davek na imovino.
To je nov davek za »prečanske pokrajine« v kolikor so bile
pod Avstrijo. — Imovinski davek ne šega le na predmete gospo*
darstva, ki bi mogli donašati dohodke, marveč dosega predmete,
ki nimajo tacih ugodnih lastnosti. Mnogokrat se davčni zavezanec
ne more znebiti teh predmetov pri svoji najboljši volji. Po ...
strukciji, kakršna je zasnovana v zakonski predlogi, šega imo*
vinski davek na gospodarske panoge, ki so bile po državnih
davkih že dvakrat zasežene in sicer pri »donosnini« in pri doho*
darini z vsemi mogočimi dokladami. Od kod naj bi obvezanec
še jemal sredstva v svrho kritja imovinskega davka, ker znaša
ta imovinski davek še enkratno »donosnino«?


Z imovinskim davkom poseže država v imovino obvezanca.
Kolikokrati se pa more taka procedura ponavljati?


Še tako patriotičen državljan ne more odobravati tacega po*
stopanja. Razumeti more enkratno zasego eventuelno tuđi veli«
čega dela premoženja, če ima država v mislih take gospodarske
investicije, od katerih morejo imeti vsi državljani brez izjeme
koristi, ne more pa razumeti zasege premoženja v svrho polnje*
nja praznih državnih blagajn za vzdrževanje rednega pokritja
rednih stroškov.


Davek na imovino zadene materijo pridobitnih sredstev in
bi se mogel plaćati ali iz prihrankov prejšnjih dob in generacij,
toraj z zmanjšanjem mobilnega kapitala — v kojem slučaju se
kaže posledica v krčenju rentnega davka in dohodarine, ali pa
se mora obvezanec zadolžiti z zastavljenjem svojih imobilij proti
visokim bančnim obrestim, če se mu posreći v takih kritičnih
dobah v obče dobiti kako posojilo. Od kod naj jemlje sredstva,
da poleg vseh drugih davkov, ki izcrpavajo ves dohodek, plača
denarnim zavodom obresti in amortizacijo najetega posojila;
zlasti če se ima, kakor je v osnovi zakona predviđeno, zasekati
redno vsako leto hudo rano v gospodarsko telo obvezanca.


Če bi država pod primerno, veljavno garancijo za pravilno
postopanje in porabo premoženjskega davka n. pr. za ozdrave
ljenje državne valute, zahtevala enkratni premoženjski davek,
porazdeljen na neko omejeno vrsto let, bi vsakdo, komur je na
srcu dobrobit države in ozdravljenje nesrečnih po raznih dile*
tantih na odgovornih mestih prourzočenih gospodarskih neprilik,
položil svoj dar na oltar domovine.


Zakonska osnova pa ima tuđi velik nedostatek, da niti z eno
besedo ne omenja, na kak način in v kaki valuti naj bi se ocenila